Công tác thi hành án dân sự ở Yên Châu

Ngày 14 tháng 01 năm 2021

Với tinh thần sáng tạo, linh hoạt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá, năm 2020, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Châu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hiệu quả công tác thi hành án dân sự (THADS) được nâng cao rõ rệt.

 

 

Cán bộ Chi cục THADS huyện Yên Châu xác minh thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. 

 

Trong năm, Chi cục THADS huyện Yên Châu đã thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu đề ra, được Cục THADS tỉnh xếp hạng A với những kết quả tốt. Chi cục đã thi hành xong 377 việc (đạt 83,96% trên số vụ việc có điều kiện thi hành; vượt 2,96% so chỉ tiêu) với số tiền trên 8 tỷ đồng (đạt 44,35% trên số có điều kiện thi hành; vượt 3,35% so với chỉ tiêu). Riêng án kinh tế, đã thi hành xong 100% cả về số vụ việc và số tiền phải thi hành án. Về thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách Nhà nước, đã thi hành xong 295 việc, thu hơn 2,8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 94,5% về việc và 91,38% về tiền trên số có điều kiện thi hành (tăng 78 việc, tăng gần 1,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019)...

 

Chi cục đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS huyện chỉ đạo công tác THADS tại địa phương. Nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đơn vị đã linh hoạt, chủ động xây dựng các biện pháp vừa thực hiện phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ. Cụ thể, trong thời điểm giãn cách xã hội, cán bộ không đi xác minh trực tiếp mà gửi văn bản đề nghị cơ quan, chính quyền địa phương, nơi cư trú cung cấp thông tin bằng văn bản về các nội dung có liên quan đến điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. Trong việc thu tiền thi hành án, người phải thi hành án sẽ chuyển từ hình thức thu tiền mặt sang chuyển tiền vào tài khoản cơ quan thi hành án tại Kho bạc Nhà nước.

 

Ngoài ra, đơn vị còn chủ động tích cực tham mưu cho Cục THADS tỉnh, Thường trực huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp huyện ủy, Ban Chỉ đạo THADS huyện, gắn công tác chỉ đạo THADS với nhiệm vụ chính trị tại địa phương để có nội dung biện pháp thực hiện phù hợp. Tích cực phối hợp với các cấp, các ngành liên quan trong công tác THADS để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS và giải quyết các vụ việc trọng điểm, vụ việc phức tạp, kéo dài. Công chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, chịu khó nghiên cứu để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp, chủ động đề xuất biện pháp giải quyết vướng mắc, khó khăn trong chỉ đạo công tác THADS...

 

Đối với các việc thi hành án trọng điểm đã được phê duyệt, đơn vị đã xây dựng kế hoạch giải quyết từng vụ việc; tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác THADS, coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế có huy động lực lượng đảm bảo an toàn, không để ảnh hưởng đến tình hình trật tự, an toàn xã hội tại địa điểm cưỡng chế. Kiểm tra, đôn đốc chấp hành viên thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật và quy trình tổ chức thi hành án trong quá trình giải quyết việc thi hành án trọng điểm. Trong năm, đơn vị đã giải quyết dứt điểm 3/4 vụ thi hành án trọng điểm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

 

Với những kết quả trên, năm 2020, Chi cục THADS huyện Yên Châu được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến xuất sắc; Bộ Tư pháp tặng danh hiệu Cờ thi đua của ngành Tư pháp. Thời gian tới, Chi cục THADS huyện Yên Châu tiếp tục bám sát chỉ đạo của ngành và địa phương; gắn công tác giải quyết việc thi hành án trọng điểm, có tính chất phức tạp với nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; chú trọng công tác dân vận, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, thuyết phục trong quá trình tổ chức thi hành án, hạn chế thấp nhất trường hợp phải sử dụng biện pháp cưỡng chế... góp phần giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tìm kiếm theo ngày