Công tác quản lý, bảo vệ, PCCCR ở Sông Mã

Ngày 03 tháng 12 năm 2019

Những năm gần đây, công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Sông Mã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là từ năm 2018, sau khi có quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030. Công tác chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng và các xã được tăng cường; những hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Lực lượng Kiểm lâm và cán bộ xã Nặm Mằn (Sông Mã) kiểm tra rừng trồng tại xã Nặm Mằn.


Sông Mã có tổng diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp 74.066 ha, chiếm trên 45% diện tích tự nhiên của huyện. Trong đó, có 58.264 ha rừng tự nhiên, gồm 8.661 ha rừng đặc dụng, 26.943 ha rừng phòng hộ và 25.716 ha rừng trồng, rừng sản xuất. Các chương trình dự án đầu tư cho công tác bảo vệ và phát triển rừng đã từng bước góp phần nâng cao độ che phủ; nhận thức của các chủ rừng và người dân được nâng lên, nguy cơ cháy rừng được kiểm soát; công tác phối hợp với các huyện giáp ranh của nước CHDCND Lào trong việc xây dựng quy chế thực hiện công tác bảo vệ rừng và PCCCR được triển khai thực hiện hiệu quả.


Ông Sòi Văn Kiên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Sông Mã cho biết: Với những giải pháp cụ thể, công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, quản lý đầu tư và hướng dẫn triển khai các dự án bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện được chỉ đạo và thực hiện theo hướng bền vững. Cùng với đó là việc các xã đã thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giảm diện tích cây lương thực ngắn ngày trên đất dốc và thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đã góp phần tạo sinh kế, nhân dân bước đầu đã có thu nhập ổn định từ nghề rừng.


Tuy nhiên, do địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nguồn vốn đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng còn nhiều hạn chế; người dân sống ở ven rừng chủ yếu dựa vào nguồn thu nhập từ canh tác nương rẫy, nên tình trạng lấn chiếm đất rừng để lấy đất sản xuất, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật vẫn còn xảy ra. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, Hạt Kiểm lâm huyện đã tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, chính quyền các xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân và các chủ rừng. Tính riêng từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức 103 hội nghị cấp bản tuyên truyền chỉ mốc ranh giới quy hoạch 3 loại rừng cho 4.732 người tham gia; phối hợp với Chi nhánh Quỹ chi trả dịch vụ môi trường rừng Sông Mã - Sốp Cộp giải ngân 2 tỷ 158 triệu đồng năm 2018 đối với 48.441 ha, của 4.602 chủ rừng trên địa bàn huyện Sông Mã.#Chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tổ chức thực hiện bảo vệ rừng tận gốc, thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý các cơ sở nuôi động vật hoang dã và chế biến lâm sản. Phối hợp với các xã khảo sát, cập nhật các điểm có khả năng biến động về rừng và đất lâm nghiệp, giải quyết tranh chấp đất đai có liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp.


Cán bộ Hạt Kiểm lâm Sông Mã cùng người dân bản Chả, xã Nậm Mằn tuần tra bảo vệ rừng.


Cùng với đó, Hạt Kiểm lâm huyện đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tham mưu cho chính quyền các xã xây dựng phương án triển khai kế hoạch bảo vệ rừng và PCCCR, bảo đảm sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ sở. Trong những tháng cao điểm của mùa khô hanh, đơn vị tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra theo dõi phát hiện sớm các điểm cháy rừng và thông tin cấp dự báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức trực 24/24 giờ, nắm tình hình về PCCCR; tham mưu cho chính quyền thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, tổ chức trực bảo vệ rừng và PCCCR từ huyện đến các cơ sở xã, bản. Tổ chức ký cam kết với chủ rừng, hộ gia đình thực hiện bảo vệ rừng ở các địa bàn trọng điểm. Phối hợp với các địa bàn giáp ranh tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng, bảo đảm không để phát sinh các điểm nóng về khai thác buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Từ đầu năm đến nay, đã phát hiện 24 vụ mua bán, vận chuyển lâm sản, khai thác, phá rừng trái phép, tang vật thu giữ 33,5 m3 gỗ các loại, 40 cá thể động vật hoang dã, phạt hành chính, thu nộp ngân sách 134 triệu đồng.


Hiện đã bước vào mùa khô hanh, cùng với tăng cường chỉ đạo lực lượng kiểm lâm địa bàn thực hiện tốt công tác quản lý hồ sơ, giám sát khai thác tận dụng, tận thu lâm sản, giám sát việc trồng lại rừng sau khai thác, Hạt Kiểm lâm huyện Sông Mã đã phối hợp với các xã xây dựng phương án PCCCR, chuẩn bị tốt phương châm “4 tại chỗ”, tăng cường tuần tra, kiểm tra công tác bảo vệ rừng, PCCCR tại cơ sở, cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng và dự báo cháy rừng, sẵn sàng chủ động trước tình huống cháy rừng có thể xảy ra.


Tìm kiếm theo ngày