Công tác phát hành báo chí ở huyện vùng biên

Ngày 15 tháng 07 năm 2020

Những năm qua, Bưu điện Sốp Cộp đã đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển mạng lưới bưu chính chuyển phát, khai thác đưa vào đa dạng các loại hình dịch vụ, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu khách hàng.


Người dân đến giao dịch tại Bưu điện huyện Sốp Cộp.


Xác định việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị về việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 25/5/1999 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về đẩy mạnh việc mua báo, đọc báo, làm theo báo Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trên Báo Sơn La, là nhiệm vụ quan trọng, Bưu điện Sốp Cộp đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn về địa hình của huyện biên giới, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ khai thác phát hành báo chí, cung cấp đầy đủ và kịp thời các loại báo đến các xã, bản, giúp địa phương kịp thời tiếp nhận sự chỉ đạo của tỉnh và đáp ứng nhu cầu về báo chí của nhân dân. 5 năm qua, có 179 chi bộ đặt mua 5.656.961 tờ báo Nhân dân và 9.982.617 tờ báo Sơn La; 164 chi bộ đặt mua Tạp chí Cộng sản; 164 chi bộ đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng...


Chị Tòng Thị Hải, Giám đốc Bưu điện huyện Sốp Cộp, cho biết: Bưu điện huyện có 1 bưu cục trung tâm, 7 điểm bưu điện văn hóa xã. Hiện, các điểm Bưu điện văn hóa xã được trang bị và cung cấp các đầu sách báo đa dạng, phong phú để phục vụ nhân dân ở các bản, các xã đến đọc miễn phí, giúp người dân nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những kiến thức khoa học để áp dụng trong sản xuất... góp phần nâng cao trình độ dân trí, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.


Để duy trì lượng phát hành báo chí trên địa bàn, vào tháng cuối của quý, Bưu điện huyện gửi giấy mời đặt báo hoặc gọi điện cho đại diện các chi, đảng bộ để đặt báo cho quý sau. Sau khi các đơn vị có nhu cầu đặt báo, bộ phận giao dịch sẽ thực hiện nhận đặt trên hệ thống rồi truyền cho bộ phận phát hành báo chí của Bưu điện tỉnh. Tương ứng với nhu cầu của huyện đặt, Bưu điện tỉnh sẽ chuyển báo cho Bưu điện huyện theo xe chuyên ngành. Mỗi ngày 1 chuyến vào Sốp Cộp, xuất phát lúc 4 giờ hằng ngày. Báo Đảng được phát hành kịp thời đến với các độc giả, đảm bảo tính thời sự của các tờ báo, trở thành “cẩm nang” trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, là một trong những tài liệu tuyên truyền quan trọng của đội ngũ cán bộ hiện nay.


Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khai thác, chuyển phát báo chí đến với bạn đọc, Bưu điện huyện còn thực hiện nhiều phong trào thi đua, như: “Nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính chuyển phát”, “Đổi mới hoạt động điểm bưu điện văn hóa xã”..., vận chuyển và phát báo, tạp chí của Đảng đến tận các bản. Đặc biệt, để báo, tạp chí của Đảng đến kịp thời với bạn đọc, Bưu điện huyện đã điều chỉnh lại đường thư tuyến vận chuyển, đẩy nhanh thời gian khai thác, đảm bảo đến trung tâm các xã vào đầu giờ buổi chiều. Cùng với đó, đơn vị tổ chức tập huấn, hướng dẫn đội ngũ bưu tá về công tác phát báo, giúp đội ngũ bưu tá hoàn thành tốt công tác phát hành báo đến cơ sở.


Bằng nhiều giải pháp và luôn bám sát với nhu cầu thực tiễn, đặc biệt là thông qua các phong trào thi đua sôi nổi, phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, nên đã phát huy được tinh thần lao động sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thử thách của đội ngũ cán bộ, nhân viên Bưu điện huyện, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý, hoạt động sản xuất, kinh doanh và phục vụ, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển và mở rộng mạng lưới phát hành báo chí, mở rộng phạm vi phục vụ, tăng sản lượng, doanh thu, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 5 năm qua, doanh thu bình quân của đơn vị đạt hơn 7,2 tỷ đồng/năm, tốc độ tăng trưởng tăng 16%; thu nhập của người lao động đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng.


Có thể khẳng định, Bưu điện huyện Sốp Cộp đã phát huy vai trò kết nối trong việc đưa thông tin các sự kiện thời sự chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh, trong nước và thế giới, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kịp thời về cơ sở. Thời gian tới, Bưu điện huyện Sốp Cộp tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác phát hành báo, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Tìm kiếm theo ngày