Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT: Triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 11 tháng 01 năm 2020

Ngày 10/1, Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.


 

Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT triển khai nhiệm vụ năm 2020


Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT hiện có 2.340 đoàn viên sinh hoạt tại 24 công đoàn cơ sở. Năm 2019, Công đoàn ngành Nông nghiệp &PTNT tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động. Giám sát và tổ chức thực hiện hiệu quả việc chấp hành nghĩa vụ nộp các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định. Duy trì hiệu quả Quỹ CNLĐ nghèo của ngành và Quỹ phụ nữ nghèo, với tổng số tiền trên 300 triệu đồng, cho 31 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vay đầu tư sản xuất, tạo thêm việc làm cho các thành viên trong gia đình; tổ chức thăm hỏi 239 lượt CNVCLĐ với số tiền trên 60 triệu đồng; tổ chức cho 1.205 người lao động được khám sức khỏe định kỳ... Bên cạnh đó, các CĐCS đã giới thiệu 57 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp 23 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành, có 3 đơn vị được đề nghị tặng Cờ thi đua các cấp, 2 tập thể và 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động. Phối hợp và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Trưởng khối thi đua các công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh.

 

 

Ban Chấp hành Công đoàn ngành tặng Giấy khen cho các tập thể

có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2019.


Năm 2020, Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT tiếp tục thực hiện tốt vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn là chăm lo đời sống cho người lao động; đẩy mạnh chương trình “Mái ấm Công đoàn”; đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện, chăm lo các đối tượng chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; đồng hành với các CĐCS quản lý hiệu quả nguồn vốn quốc gia giải quyết việc làm cho CNVCLĐ nghèo do LĐLĐ tỉnh và Ngân hàng CSXH tạo điều kiện giúp đỡ....


Nhân dịp này, Công đoàn ngành Nông nghiệp &PTNT đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 113 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2019.

Tìm kiếm theo ngày