CÔNG ĐIỆN KHẨN: Thực hiện các biện pháp cấp bách khống chế dịch tả lợn châu Phi

Ngày 14 tháng 03 năm 2019

UBND tỉnh vừa ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 13/3/2019, về việc thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm khống chế dịch bệnh tả lợn châu Phi. Nội dung Công điện nêu rõ: Tính đến ngày 13/3/2019, trên địa bàn cả nước đã có 16 tỉnh phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi, làm trên 16.000 con lợn nhiễm bệnh. Tỉnh ta đã phát hiện 1 ổ dịch tại bản Huổi Ái, xã Mường É, huyện Thuận Châu. Để chủ động phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả một số nhiệm vụ:


- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 06 ngày 07/3/2019 và các biện pháp khắc phục theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh.


- Tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, nắm bắt thông tin kịp thời, phát hiện lợn bệnh, nghi bệnh, chết... báo cho chính quyền địa phương để lấy mẫu xét nghiệm bệnh và xử lý theo quy định; giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, giết mổ, trung chuyển lợn, thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn.


- Chủ động bố trí kinh phí, vật tư, trang thiết bị, lực lượng và phương tiện để sẵn sàng dập dịch kịp thời, hiệu quả.


Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện.

Tìm kiếm theo ngày