Công bố Quyết định thành lập Đoàn Sở Y tế

Ngày 19 tháng 05 năm 2019

Ngày 17/5, BCH Đoàn Sở Y tế tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Đoàn sở Y tế. Theo Quyết định số 71 – QĐ/ĐTN ngày 6/5/2019 của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh,

Đoàn Sở Y tế được thành lập, gồm 5 cơ sở đoàn trực thuộc, với 134 đoàn viên. Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chỉ định 7 đoàn viên tham gia Ban Chấp hành lâm thời Đoàn Sở Y tế.Bí thư Đoàn Khối CCQ tỉnh trao Quyết định thành lập Đoàn Sở Y tế cho BCH lâm thời


Đoàn Sở Y tế trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Sở Y tế, có nhiệm vụ tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác của Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị; có con dấu riêng và thực hiện những quyền hạn của Đoàn Sở Y tế theo quy định Điều lệ Đoàn...

Tìm kiếm theo ngày