Công bố Quyết định của UBND tỉnh về công tác cán bộ

Ngày 07 tháng 08 năm 2018

Ngày 7/8, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh.


 

Đồng chí Cầm Ngọc Minh trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh cho đồng chí Bùi Minh Tân.


Dự Công bố và trao Quyết định có đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy, Sở Nội vụ và tập thể các bộ, viên chức Thanh tra tỉnh.


Theo Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Bùi Minh Tân, Quyền Chánh Thanh tra tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La; thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 25/7/2018.

Tìm kiếm theo ngày