Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ

Ngày 15 tháng 05 năm 2019

Ngày 15/5, tại Sở Giáo dục - Đào tạo, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy, Sở Nội vụ.Đồng chí Phạm Văn Thủy trao Quyết định của UBND tỉnh cho đồng chí Nguyễn Văn Chiến.


Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu đến nhận công tác tại Sở Giáo dục - Đào tạo và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo. 

Tìm kiếm theo ngày