Công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan hành chính và chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Ngày 09 tháng 01 năm 2020

Ngày 9/1, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh đã chủ trì Hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan hành chính (tên tiếng Anh viết tắt là SIPAS) và chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019; trao giải cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Sơn La năm 2019”.Hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan hành chính và chỉ số CCHC năm 2019;

trao giải cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Sơn La năm 2019”.


Dự Hội nghị có các đồng chí: Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh ủy; thành viên Ban chỉ đạo CCHC tỉnh; đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực UBND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.


Năm 2019, công tác CCHC đã được các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của bộ máy hành chính các cấp từ tỉnh tới cơ sở. Nền hành chính đã có chuyển biến tích cực theo hướng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, trách nhiệm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân. Đặc biệt, đã có sự kết hợp đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp với đánh giá chỉ số CCHC, giúp cho việc đánh giá có tính tổng hợp, toàn diện; kết quả chỉ số CCHC vừa phản ánh được mục tiêu, yêu cầu đặt ra của CCHC, vừa phản ánh được mong muốn, nguyện vọng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính.

 

Về kết quả chỉ số CCHC, năm 2019, tổng điểm trung bình của các sở đạt 85,57/100 điểm, tăng 3,27 điểm so với năm 2018 (có 15 đơn vị tăng điểm so với năm 2018); tổng điểm trung bình của các huyện đạt 81,38/100 điểm, tăng 0,35 điểm so với năm 2018 (có 6 đơn vị tăng điểm so với năm 2018). Chỉ số SIPAS năm 2019 của tỉnh đạt 90,93%, tăng 2,35% so với năm 2018; trong đó, đối với khối sở: Chỉ số SIPAS đạt 91,77% (tăng 2,19% so với năm 2018); đối với khối huyện: Chỉ số SIPAS đạt 90,09%.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục bám sát tình hình thực tế và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của ngành, địa phương; chủ động xây dựng, thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC ở cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020 theo kế hoạch của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch nhấn mạnh: Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực công tác CCHC của tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra toàn diện công tác CCHC theo kế hoạch; chủ trì tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ về kết quả thực hiện công tác CCHC của tỉnh theo quy định. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung và kết quả về công tác CCHC; nêu gương điển hình tập thể, cá nhân trong thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh.

 

 

 Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2019”

trao giải cho các tập thể, cá nhân.

 

Tại Hội nghị, đã trao giải cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2019” cho 7 tập thể và 3 cá nhân đoạt giải, trong đó, giải tập thể có 3 giải Ba, 4 giải khuyến khích; giải dành cho cá nhân có 1 giải Nhì, 2 giải Ba.

Tìm kiếm theo ngày