Công an xã Vân Hồ bảo đảm an ninh trật tự địa bàn

Ngày 07 tháng 11 năm 2019

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Công an xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã phát động và duy trì phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tích cực bám sát cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ.


 

Công an xã Vân Hồ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.


Là lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, hằng năm, Công an xã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tập trung quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản, kế hoạch của cấp trên; phân công nhiệm vụ cho công an viên nắm chắc tình hình địa bàn; phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ và các đoàn thể của xã tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. 10 tháng qua, xã đã tổ chức 36 hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Cư trú, Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân và gia đình, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy... tại các bản, tiểu khu, thu hút trên 2.500 lượt người tham gia. Đồng thời, cùng các thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Ban công tác mặt trận các bản, tiểu khu vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”...


Lực lượng công an xã duy trì lịch trực 24/24 giờ, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh ở cơ sở; tiếp nhận nguồn tin báo của nhân dân liên quan đến an ninh trật tự, phân loại và xác minh... đã giải quyết hơn 90% các vấn đề về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý các đối tượng có tiền án, tiền sự, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, thực hiện tốt công tác huấn luyện, tổ chức diễn tập các phương án chiến đấu trị an, các tình huống về quốc phòng, an ninh; chú trọng công tác xây dựng lực lượng, giáo dục tư tưởng, chính trị, tác phong làm việc, văn hóa ứng xử trong giao tiếp với quần chúng nhân dân. Đại úy Vì Văn Vinh, Trưởng Công an xã nhấn mạnh: Công an xã đã tham mưu duy trì hoạt động của 14 tổ an ninh nhân dân, 93 nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự ở các bản, tiểu khu; phân công công an viên phụ trách 50-60 hộ để nắm tình hình, thường xuyên trao đổi thông tin với Công an xã những vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Đồng thời, tham mưu cho Đảng ủy xã chỉ đạo chi bộ các bản, tiểu khu phân công đảng viên phụ trách nhóm liên gia tự quản, trực tiếp dự các buổi sinh hoạt để nắm tình hình phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông báo tình hình an ninh trật tự, thủ đoạn của các loại tội phạm tới người dân, nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, thực hiện nghiêm các cam kết bảo đảm an ninh trật tự và tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an xã đã trực tiếp bắt và lập biên bản phạm tội 12 vụ ma túy, toàn bộ vụ việc chuyển lên Công an huyện giải quyết theo thẩm quyền; giải quyết xử lý hành chính 3 vụ gây rối trật tự công cộng; lập hồ sơ 28 trường hợp giáo dục tại xã, đưa đi cai nghiện bắt buộc 18 trường hợp...


Tiếp tục đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Vân Hồ đã xây dựng kế hoạch, huy động sự tham gia của nhân dân các dân tộc; thường xuyên tuần tra, nắm bắt tình hình, nhất là các bản, tiểu khu có nhiều đối tượng có nguy cơ phạm tội, đối tượng thuộc diện quản lý..., tạo điều kiện cho người dân yên tâm sinh sống, phát triển kinh tế.

Tìm kiếm theo ngày