Công an tỉnh kiểm tra việc thực hiện khu dân cư an toàn

Ngày 15 tháng 10 năm 2021

Ngày 14/10, Đoàn kiểm tra số II của Công an tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” tại huyện Thuận Châu.Đoàn kiểm tra số II của Công an tỉnh kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 23 của Bộ Công an tại huyện Thuận Châu.


Đoàn đã kiểm tra thực tế công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự tại UBND thị trấn và UBND các xã: Chiềng Bôm, Chiềng Pha, Phổng Lăng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện, Hội LHPN huyện, HTX Bình Thuận và Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La chi nhánh Thuận Châu. Qua kiểm tra, cho thấy hằng năm các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc", thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương… Tuy nhiên, việc xây dựng mô hình tự quản về ANTT có mặt còn hạn chế.Đồng chí Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số II của Công an tỉnh phát biểu tại cuộc kiểm tra.


Đoàn kiểm tra đề nghị UBND huyện Thuận Châu chỉ đạo 100% các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có kế hoạch phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an cùng cấp trong việc đảm bảo ANTT; nghiên cứu xây dựng mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT, tự bảo vệ vật tư, tài sản trong cơ quan, doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị...

Tìm kiếm theo ngày