Công an tỉnh: Công bố Quyết định điều động cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã

Ngày 05 tháng 05 năm 2019

Ngày 5/5, Công an tỉnh đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và Công an tỉnh
trao Quyết định cho cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã.


Dự Lễ  công bố có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện một số huyện trong tỉnh.


Thực hiện chủ trương tăng cường công an chính quy về làm công an xã nằm trong Đề án “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của Bộ Công an, từ năm 2015 đến nay, ngoài lực lượng công an phụ trách xã, Công an tỉnh đã tăng cường mỗi xã 1 cán bộ an ninh, đồng thời ban hành quy chế phối hợp giữa đội an ninh với đội công an phụ trách xã về ANTT trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn các huyện. Để tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí Công an chính quy tại các xã, thị trấn theo Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị, Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện lựa chọn công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã từ cuối năm 2018, trong đợt 1, năm 2019 tiếp tục phân công 43 đồng chí công an chính quy (trong đó có 22 Trưởng Công an xã, 6 phó trưởng công an xã và 15 công an viên) đảm nhiệm chức danh công an xã; nâng tổng số công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã lên 97 đồng chí ở 84 xã, thị trấn.


Phát biểu tại Lễ công bố, đồng chí Tráng Thị Xuân đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong việc tham mưu, chỉ đạo thực hiện việc tăng cường cán bộ phụ trách xã của Công an tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phát huy trình độ, năng lực, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại cơ sở…

Tìm kiếm theo ngày