Công an Sơn La lấy ý kiến với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Công an Sơn La đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến cử tri tại nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

                                 


Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến cử tri tại nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

           

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt những quy định, tiêu chuẩn của đại biểu HĐND; những trường hợp không được ứng cử đại biểu HĐND quy định tại Luật Bầu cử đại biểu HĐND; tiểu sử đại biểu được dự kiến giới thiệu đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

           

Căn cứ tiêu chuẩn, phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần giới thiệu ứng cử, các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm Đại tá Vì Quyền Chứ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

           

Trọng Đạt (Công an Sơn La)

Tìm kiếm theo ngày