Chuyển giao dê giống cho hộ dân tại xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn

Ngày 28 tháng 11 năm 2018

Thực hiện Dự án “Ứng dụng quy trình kỹ thuật nhân giống dê lai và xây dựng mô hình nuôi dê thương phẩm tại Sơn La” thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025, ngày 27/11, Cơ sở điều trị cai nghiện ma tuý tỉnh Sơn La là đơn vị chủ trì đã chuyển giao 22 con dê giống cho 2 hộ dân tại xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn.Cán bộ thực hiện dự án chuyển giao dê giống cho hộ dân tại xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn.


Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 11/2016 với mục tiêu đưa ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhân giống dê lai từ giống dê thỏ của địa phương với giống dê Bo và dê Bách Thảo do Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây chuyển giao vào chăn nuôi nông hộ tại tỉnh Sơn La. Việc chuyển giao dê giống cho các hộ dân là bước đầu để nhân rộng, phát triển giống dê lai này, nhằm phát triển kinh tế các hộ gia đình. Thời gian tới, Cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La sẽ hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, đồng thời phối hợp với cán bộ thú y xã Mường Bằng theo dõi tình hình sinh trưởng và phát triển, cách thức phòng và trị bệnh cho đàn dê.

Tìm kiếm theo ngày