Chương trình nghệ thuật “Tự hào Tổ quốc”

Ngày 31 tháng 07 năm 2020

Tối ngày 30/7, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tự hào Tổ quốc” chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Tiết mục hát, múa tại chương trình nghệ thuật

 

Chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục hát, múa ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương Sơn La phát triển. Các tiết mục do cán bộ, công chức, viên chức đến từ các cơ sở trực thuộc Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh biểu diễn, mang lại khí thế vui tươi, phấn khởi, thể hiện quyết tâm đoàn kết, ra sức học tập, lao động, cống hiến, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. 

Tìm kiếm theo ngày