Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người Hồ Chí Minh”

Ngày 02 tháng 09 năm 2019

Ngày 1/9, huyện Bắc yên đã tổ chức Chương trình nghệ thuật Chào mừng 74 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề: Sáng mãi tên Người Hồ Chí Minh.Tiết mục múa hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”


Chương trình nghệ thuật gồm các tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương đất nước, con người và quê hương Sơn La Anh hùng, do các diễn viên chuyên và không chuyên đến từ các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng đội văn nghệ quần chúng các xã, bản trên địa bàn huyện biểu diễn, thu hút đông đảo nhân dân đến xem, cổ vũ. Tiết mục biểu diễn của Huyện Đoàn Bắc Yên


Múa truyền thống của người Mông


Đây là hoạt động văn hóa, văn nghệ tôn vinh giá trị trường tồn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. 


Đông đảo nhân dân tới xem và cổ vũ

Tìm kiếm theo ngày