Chương trình kết nối giao thương tiêu thụ sản phẩm OCOP

Ngày 08 tháng 07 năm 2020

Ngày 8/7, tại tỉnh Sơn La, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Sơn La đã phối hợp với Ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình kết nối giao thương tiêu thụ sản phẩm OCOP.

 


Chương trình kết nối giao thương tiêu thụ sản phẩm OCOP giữa tỉnh Sơn La và Quảng Ninh.


Tỉnh ta hiện có hơn 200 sản phẩm nông nghiệp lợi thế có giá trị kinh tế và thương mại cao, có thể phát triển thành các sản phẩm OCOP trong tương lai gần, là những sản phẩm mang tính đặc hữu vùng miền của Sơn La khá phong phú về chủng loại, gồm 5 nhóm chính: Thực phẩm, đồ uống, thảo dược, lưu niệm, dịch vụ nông thôn. Trong đó, có 18 sản phẩm nông sản được cấp văn bằng bảo hộ và đã có thương hiệu, gồm: 3 sản phẩm chỉ dẫn địa lý; 13 nhãn hiệu chứng nhận và 2 nhãn hiệu tập thể. Năm 2019, tỉnh ta có 28 sản phẩm của 18 doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất được cấp giấy chứng nhận sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

 


Đại diện 2 tỉnh Sơn La và Quảng Ninh ký kết biên bản ghi nhớ kết nối giao thương tiêu thụ sản phẩm OCOP.


Tại chương trình, tỉnh Quảng Ninh đã chia sẻ về cách làm của tỉnh trong việc phát triển các sản phẩm và phát triển tổ chức mới tham gia chương trình OCOP. 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh Quảng Ninh đã phát triển mới 70 sản phẩm, nâng tổng số sản phẩm tham gia chương trình OCOP là 435 sản phẩm, trong đó, có 191 sản phẩm đạt sao. Phát triển mới 23 đơn vị tham gia OCOP, nâng tổng số tổ chức tham gia OCOP là 172 đơn vị.


Đại diện hai đơn vị đã ký kết biên bản ghi nhớ, thiết lập mối quan hệ hợp tác, thống nhất phát huy thế mạnh nhằm tuyên truyền, quảng bá kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP của 2 tỉnh đến với thị trường; tạo điều kiện để các doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình sản xuất kinh doanh các sản phẩm OCOP.

Tìm kiếm theo ngày