Chuẩn bị xây dựng Khu trung tâm Di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp huyện Phù Yên

Ngày 03 tháng 08 năm 2020

Ngày 3/8, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp thống nhất phương án thiết kế kiến trúc và chương trình Lễ động thổ xây dựng Khu trung tâm Di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp tại bản Nhọt, xã Gia Phù, huyện Phù Yên.

 


Họp thống nhất chương trình Lễ động thổ xây dựng Khu trung tâm Di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp

tại bản Nhọt, xã Gia Phù, huyện Phù Yên.


Khu trung tâm Di tích lịch sử gồm các hạng mục: Khu vực điều hành, dịch vụ tiếp đón, sân lễ hội; khu công trình văn hóa (Đền thờ tưởng niệm, nhà trưng bày di tích, khu bia đá rừng bản Nhọt); khu công viên rừng. Yêu cầu đặt ra đối với công trình là bảo tồn, tôn tạo, phục hồi các yếu tố giá trị lịch sử, cảnh quan, sinh thái, văn hóa tâm linh của di tích; đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu văn hóa lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Thủy yêu cầu các sở, ngành phối hợp với huyện Phù Yên  tiếp thu các ý  kiến thảo luận có liên quan đến đề xuất số lượng các hạng mục phụ trợ, công tác giải phóng mặt bằng công trình, hoàn thiện đồ án quy hoạch theo đúng yêu cầu được giao; chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho tổ chức Lễ động thổ trang trọng, tiết kiệm, đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tìm kiếm theo ngày