Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La

Ngày 13 tháng 03 năm 2019

Ngày 13/3, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Họp tiểu ban thông tin, tuyên truyền, đối ngoại, thi đua khen thưởng, lễ tân và tổ chức sự kiện, kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La. Dự họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên của Tiểu ban.Họp tiểu ban thông tin, tuyên truyền, đối ngoại, thi đua khen thưởng, lễ tân và tổ chức sự kiện,

kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ,

chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La.


Đến thời điểm này, các đơn vị thành viên Tiểu ban đã tham mưu ban hành các kế hoạch: tuyên truyền,  phục vụ các hoạt động chào mừng kỷ niệm sự kiện; tổ chức lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc;  phối hợp tổ chức Triển lãm “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Sơn La”; tham mưu chuẩn bị các điều kiện họp báo tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm... Các cơ quan báo chí của Trung ương và của tỉnh đã tích cực tuyên truyền hướng tới lễ kỷ niệm, đã có trên 100 tin, bài phản ánh được đăng tải trên Báo Sơn La, Đài PT-TH tỉnh, VOV Tây Bắc, TTXVN tại Sơn La... Hiện nay, các đơn vị thành viên tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong tổ chức sự kiện lần này.


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên bám sát nhiệm vụ được phân công, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức các hoạt động, như: Tổ chức họp báo Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La; Lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc; Ngày hội văn hóa thể thao du lịch các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La. Làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện; các hoạt động tuyên truyền trực quan; xây dựng chi tiết kịch bản lễ tân, khánh tiết; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong dịp này...

Tìm kiếm theo ngày