Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 07 tháng 01 năm 2020

Ngày 7/1, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì họp bàn công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Hội nghị biểu dương các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019. Dự cuộc họp có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.


 

Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.  


Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào nội dung công tác chuẩn bị; thống nhất nội dung chương trình, địa điểm, thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Hội nghị biểu dương các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019.


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lò Minh Hùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu; chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình, kịch bản, tài liệu bảo đảm tổ chức Hội nghị hiệu quả; đề nghị các cơ quan truyền thông, báo chí làm tốt công tác tuyên truyền về các Hội nghị.


Dự kiến Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 1/2020 và Hội nghị biểu dương các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 tổ chức vào đầu tháng 2 năm 2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày