Chuẩn bị chấm giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 7, năm 2020

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

Ngày 27/11, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 7, năm 2020 đã tổ chức phiên họp lần thứ hai thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho công tác chấm điểm, đánh giá các giải pháp kỹ thuật tham dự Hội thi năm 2020.


 

Họp Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 7, năm 2020.


Tại cuộc họp, đã báo cáo kết quả công tác tuyên truyền vận động và tiếp nhận hồ sơ giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 7 năm 2020. Theo đó, Hội thi năm 2020, Ban Tổ chức đã nhận được 45 giải pháp dự thi trên tất cả các lĩnh vực với 79 tác giả và đồng tác giả thuộc 33 đơn vị tham gia. Năm nay là năm có số lượng giải pháp tham gia nhiều nhất kể từ Hội thi đầu tiên được tổ chức. Đặc biệt, số lượng giải pháp tham gia của các doanh nghiệp tăng gấp 3 lần, số lượng giải pháp lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông tăng 5 lần so với năm 2018. Các thành viên đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Quyết định về việc sửa đổi Thể lệ hội thi, Quyết định thành lập Ban Giám khảo và Quyết định Ban hành Quy chế chấm điểm, đánh giá các giải pháp tham dự Hội thi.

 


Đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Dự kiến Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 7 năm 2020 sẽ được tổ chức vào giữa tháng 12/2020.

Tìm kiếm theo ngày