Chú trọng cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng xét xử

Ngày 03 tháng 05 năm 2019

Thời gian qua, Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã chủ động triển khai mạnh mẽ công tác cải cách tư pháp, tập trung vào các giải pháp mang tính đột phá để nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết các loại án, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hệ thống Tòa án và của địa phương.Một phiên xét xử tại Tòa án Nhân dân tỉnh.


Hằng năm, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng TAND tối cao ban hành, Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thi hành các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác cải cách tư pháp; tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh về việc xây dựng các luật, bộ luật, nghị quyết hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, Nghị quyết của HĐND tỉnh, các quyết định của UBND tỉnh; xây dựng dự thảo quy chế phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan tiến hành tố tụng khác... Tổ chức cho TAND hai cấp trong tỉnh tham mưu, góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật như: Dự thảo quyết định ban hành Bộ quy tắc ứng xử, đạo đức, nghề nghiệp thẩm phán; dự thảo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”; dự thảo Luật Cạnh tranh; dự thảo Kế hoạch thực hiện “Đề án phổ biến giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2020”...


Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy TAND hai cấp được quan tâm, TAND tỉnh đã bố trí, sắp xếp lại cán bộ theo vị trí công tác, bao gồm: Ủy ban thẩm phán; Tòa Hình sự; Tòa Dân sự; Tòa Hành chính; Văn phòng; Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án; Phòng tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng. Cơ cấu tổ chức của TAND cấp huyện, thành phố có văn phòng và các tòa chuyên trách (theo quyết định thành lập của Tòa án nhân dân tối cao). Bên cạnh đó, nhằm xây dựng đội ngũ thẩm phán và cán bộ công chức có bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng và phẩm chất đạo đức tốt, hằng năm, TAND hai cấp trong tỉnh đã động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để thẩm phán, cán bộ công chức được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật. Từ năm 2018 đến nay, toàn ngành đã cử 5 đồng chí tham gia lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị; 8 đồng chí được đào tạo nghiệp vụ xét xử, đào tạo thẩm tra viên chính, thư ký viên chính; 1 đồng chí tham gia lớp thạc sỹ luật; 22 đồng chí tham gia nghiệp vụ thư ký tòa án; cử bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán 28 lượt; bồi dưỡng thẩm phán 8 lượt; tổ chức 8 lớp tập huấn nghiệp vụ cho thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký; 9 lớp tập huấn nghiệp vụ toàn quốc qua hệ thống truyền hình trực tuyến. Công tác bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy trình, bổ nhiệm mới 17 thẩm phán, 3 thẩm tra viên, 10 chức danh lãnh đạo, quản lý; bổ nhiệm lại 30 thẩm phán, 29 chức danh lãnh đạo, quản lý.


Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp được triển khai có hiệu quả, Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã thực hiện chủ trương ưu tiên trang bị phương tiện phục vụ công tác điều tra, đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác xét xử, công tác giám định tư pháp. Nghiêm túc triển khai thực hiện việc công khai bản án, quyết định trên trang thông tin điện tử của ngành để cán bộ, nhân dân giám sát, tra cứu. Tính từ ngày 1/7/2017 đến nay, đã có 5.798 bản án, quyết định có hiệu lực được đăng tải lên cổng thông tin congbobanan.toaan.gov.vn, góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch trong công tác xét xử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giám sát hoạt động của Tòa án.


Trong lộ trình cải cách tư pháp, Ban Cán sự Đảng đã chỉ đạo TAND hai cấp tập trung thực hiện tốt công tác xét xử các loại án, duy trì nền nếp sinh hoạt, kỷ luật công vụ; tăng cường kiểm tra, tổng kết thực tiễn xét xử, hướng dẫn nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết các vụ án... Từ năm 2018 đến nay, tổng số án phải giải quyết của Tòa án nhân dân hai cấp là 4.422 vụ việc các loại, đã giải quyết 4.045 vụ, việc, đạt 91,5%; số lượng án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại... 1.598/2.176 vụ, đạt 73,4%; tổng số án bị hủy và sửa do nguyên nhân chủ quan 53/4.045 vụ, chiếm 1,3% trên tổng số án đã giải quyết.


Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác cải cách tư pháp, Tòa án nhân dân 2 cấp trong tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng xét xử các loại án, bảo đảm việc tranh tụng tại tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, không bỏ lọt tội phạm, không xử oan người vô tội; làm tốt công tác hòa giải, đối thoại, giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính..., góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Tìm kiếm theo ngày