Chủ động ứng phó với mưa giông kèm lốc, sét, mưa đá

Ngày 07 tháng 04 năm 2021

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, trong thời gian chuyển mùa, đặc biệt là trong 10 ngày tới, trên địa bàn tỉnh Sơn La có khả năng xuất hiện hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa giông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.


Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh các tình huống có thể xảy ra. Rà soát nơi ở của người dân, sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó; bố trí lực lượng, vật tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nhân dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó mưa giông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, như: gia cố, bảo vệ mái nhà; che chắn bảo vệ rau màu, cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương để giảm thiểu thiệt hại. Tổ chức trực ban nghiêm túc, khi có thiên tai xảy ra, thường xuyên báo cáo diễn biến thiên tai và tình hình thiệt hại về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, kịp thời chỉ đạo xử lý các tình huống.

Tìm kiếm theo ngày