Chủ động, sáng tạo trong hoạt động đối ngoại

Ngày 04 tháng 08 năm 2020

Thời gian qua, công tác đối ngoại của tỉnh ta đã được đặc biệt quan tâm, có nhiều hoạt động sáng tạo, chủ động... góp phần quan trọng vào phát triển KT-XH và củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh.

                                       


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Đoàn đại biểu tỉnh Xay Sổm Bun (nước CHDCND Lào)

                                   thăm mô hình trồng xoài của HTX Ngọc Lan, xã Hát Lót (Mai Sơn).                                   

Ảnh: PV

             

Để thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, những năm qua, các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Các cấp, ngành đề cao trách nhiệm và vai trò trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ liên quan đến công tác đối ngoại, quản lý biên giới lãnh thổ, ngoại giao kinh tế, văn hóa đối ngoại... Từ năm 2019 đến nay, tỉnh ta đã tổ chức các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh đi trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ chính trị nội bộ tại Cuba; công tác quản lý hành chính công tại Vương quốc Anh, Bắc Irland; ký biên bản hợp tác với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Xay Nha Bu ly, Luông Nặm Thà (nước Cộng hòa DCND Lào)... Trong công tác đối ngoại nhân dân, tỉnh ta tăng cường các hoạt động vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Hiện nay, có 28 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đăng ký hoạt động tại Sơn La; từ năm 2019 đến nay, tỉnh đã tiếp nhận mới 9 dự án, khoản viện trợ, với tổng trị giá cam kết viện trợ trên 843 nghìn USD.

             

Một trong những thành công từ công tác đối ngoại là Sơn La đã tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại quốc tế để tìm đầu ra cho nông sản xuất khẩu, như xoài, tinh bột sắn, chanh leo, nhãn, chè... Tỉnh ta đã làm việc với một số bộ, ngành Trung ương, địa phương và Đại sứ quán Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc để giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế và cơ hội hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; đang tích cực nghiên cứu chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hợp tác, thiết lập quan hệ hữu nghị cấp địa phương từ 1-2 tỉnh của Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Từ năm 2019 đến nay, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của tỉnh đạt 11,63 triệu USD, nhập khẩu đạt 47,27 triệu USD. Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, tỉnh ta hiện có 8 dự án FDI đăng ký ngoài khu công nghiệp, với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 147 triệu USD. Các nhà đầu tư chủ yếu từ Đài Loan, Nhật Bản, Australia với các lĩnh vực đầu tư sản xuất nông nghiệp, khai thác khoáng sản, năng lượng điện mặt trời... Trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh ta được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Bộ Tài chính ký Hiệp định vay vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, với giá trị vốn ODA ký kết trên 9,4 triệu USD. Tổng kế hoạch vốn nước ngoài và vốn đối ứng cấp phát Trung ương cho các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi bổ sung năm 2019 và kế hoạch năm 2020 tỉnh Sơn La gần 750 tỷ đồng. Đã bố trí thực hiện 9 chương trình, dự án ODA. Nhìn chung, các dự án FDI, ODA đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

             

Cùng với đó là công tác ngoại giao văn hóa; thông tin đối ngoại; lãnh sự và bảo hộ công dân; công tác biên giới, lãnh thổ... Tỉnh ta đã thực hiện tốt Đề án thực hiện “Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước”; khai trương cặp cửa khẩu phụ Nậm Lạnh - Mường Pợ giữa tỉnh Sơn La và Hủa Phăn; cập nhật, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ xem xét nâng cấp Cửa khẩu Lóng Sập (Việt Nam) - Pa Háng (Lào) lên cấp Cửa khẩu quốc tế... Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh ổn định; công tác kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở biên giới được tăng cường; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên giới quốc gia, mốc quốc giới; công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm và kiểm soát dịch bệnh đạt kết quả tốt...

             

Trong thời gian tới, tỉnh ta tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các hoạt động đối ngoại; tăng cường hợp tác phát triển kinh tế, trọng tâm là đẩy mạnh xúc tiến thiêu thụ, xuất khẩu nông sản an toàn của tỉnh... góp phần đảm bảo thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và ngoại giao Nhà nước trong tình hình mới; giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ lợi ích của tỉnh trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Tìm kiếm theo ngày