Chủ động nguồn phát triển đảng viên từ cơ sở

Ngày 07 tháng 08 năm 2020

Đảng bộ huyện Thuận Châu luôn xác định, công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 


Đảng bộ xã Tông Lạnh họp triển khai công tác phát triển đảng viên mới.

 

Thời điểm trước năm 2015, Đảng bộ huyện Thuận Châu còn 32 bản, 8 trường học chưa có chi bộ. Trước tình hình đó, Đảng bộ huyện đã ban hành nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phấn đấu đến năm 2020, 100% bản, trường học có chi bộ. Để đạt được mục tiêu đề ra, Đảng bộ huyện đã họp bàn và xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển Đảng hằng năm đến từng đảng bộ, đảng ủy cơ sở. Xác định rõ nguồn phát triển Đảng trước hết là trưởng bản, công an viên, cán bộ phụ nữ, thanh niên, cán bộ mặt trận, y tế bản, cộng tác viên dân số, lực lượng dân quân tự vệ, quân nhân dự bị... Đồng thời, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách cơ sở, giúp cấp ủy địa phương chỉ đạo chi bộ trực thuộc phối hợp với các đoàn thể bản, già làng, trưởng bản, người có uy tín của dòng họ phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển Đảng. Cùng với đó, nắm bắt tình hình thực tế để tham mưu với Thường trực Huyện ủy tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Trong quá trình thực hiện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện còn chỉ đạo tổ chức đoàn thể các cấp phát động các phong trào thi đua yêu nước tạo môi trường cho đoàn viên, hội viên phấn đấu, rèn luyện. Qua đó, lựa chọn hội viên, đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng. Kết quả, trong 5 năm, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 2.662 đảng viên, vượt chỉ tiêu 662 đảng viên so với nghị quyết đề ra; trong đó kết nạp mới 645 đảng viên nữ, 2.314 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Việc kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu đã góp phần giải được bài toán xóa bản, trường học, trạm y tế trắng chi bộ trên địa bàn huyện Thuận Châu. Cuối năm 2019, trên địa bàn huyện, 100% các bản, trường học, trạm y tế đã thành lập chi bộ.


Đồng chí Đinh Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Thuận Châu, cho biết: Hiện, Đảng bộ huyện Thuận Châu có 48 tổ chức cơ sở Đảng, với hơn 8.800 đảng viên. Công tác phát triển Đảng trên địa bàn huyện được thực hiện hiệu quả đã tạo cơ sở cho công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào chiều sâu và củng cố năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng; nhiều chủ trương mới, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng đã đi vào cuộc sống và bước đầu đạt được kết quả khả quan, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện.


Thời gian tới, Đảng bộ huyện Thuận Châu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng, đảng viên. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; tăng cường giải pháp đưa cán bộ, đảng viên là người địa phương có kinh nghiệm trong công tác Đảng về cơ sở làm nòng cốt trong các phong trào thi đua, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội từ cơ sở.

Tìm kiếm theo ngày