Chợ tình

Ngày 05 tháng 07 năm 2019


Một mình đi giữa thảo nguyên

Một mình đi hết cả phiên chợ tình

Cứ đi tìm một bóng hình

Chợ tan vẫn chỉ một mình đi ra...

Tìm người mình gặp người ta

Mong người nhưng gặp toàn là người dưng

Lẽ nào ra chợ tay không

Một hai cái nhớ vu vơ trong lòng?

Thôi thì mua chút trông mong

Một nửa ánh mắt đong đưa cuối chiều

Người đi vào chợ phiêu diêu

Người đi ra chợ liêu xiêu... say tình.

Bùi Nguyên Lượng

(Theo Suối reo)

Tìm kiếm theo ngày