Chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn

Ngày 28 tháng 11 năm 2019

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Agribank Chi nhánh huyện Quỳnh Nhai đã và đang thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn tại địa bàn; tạo điều kiện cho các hộ nông dân được vay vốn phát triển sản xuất, cơ hội học nghề, tìm việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống...Nông dân bản Co Chặm, xã Chiềng Bằng (Quỳnh Nhai)

vay vốn Agribank Chi nhánh Quỳnh Nhai đầu tư nuôi cá lồng trên sông Đà cho thu nhập ổn định.

 

Căn cứ kế hoạch chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương, Agribank Chi nhánh huyện Quỳnh Nhai đã chủ động tham mưu cho UBND huyện kiện toàn và thành lập Ban Chỉ đạo cho vay nông nghiệp nông thôn từ huyện đến cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng trong việc tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp để thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện. Agribank Chi nhánh huyện Quỳnh Nhai còn tích cực triển khai cho vay theo các nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; quan tâm đầu tư các lĩnh vực theo chủ trương của tỉnh, như: Cho vay doanh nghiệp, hợp tác xã, thành viên hợp tác xã; cho vay trồng cây ăn quả trên đất dốc; cho vay phát triển nuôi thủy sản, nuôi nhốt gia súc; thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực ưu tiên và thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn hỗ trợ khách hàng, nhất là các khách hàng gặp rủi ro bởi yếu tố khách quan thông qua hình thức miễn giảm lãi, giảm lãi suất, cơ cấu nợ, cho vay để tái sản xuất, kinh doanh. Tính đến nay, tổng dư nợ của Agribank Chi nhánh huyện Quỳnh Nhai đạt 418 tỷ đồng (chiếm trên 60% tổng nguồn vốn đầu tư của các tổ chức tín dụng trên địa bàn) với tổng số 2.741 khách hàng vay vốn, trong đó, cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm trên 95% tổng dư nợ của Chi nhánh.


Từ nguồn vốn của Agribank Chi nhánh huyện Quỳnh Nhai đã và đang góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình sản xuất với các mô hình hiệu quả, như: Nuôi cá lồng, khai thác tiềm năng du lịch trên vùng lòng hồ sông Đà và mô hình chăn nuôi gia súc, trồng cây ăn quả trên đất dốc, cây dược liệu dưới tán rừng… giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho khách hàng, giúp người dân có cơ hội làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.


Bà Tòng Thị Tiếp, Chủ tịch Hội LHPN xã Chiềng Khoang cho biết: Những năm qua, Agribank Chi nhánh huyện Quỳnh Nhai luôn tích cực phối hợp với Hội LHPN xã thực hiện cho các hội viên phụ nữ vay vốn bằng hình thức tín chấp để thực hiện các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình; các thủ tục vay vốn được thực hiện nhanh gọn, thuận tiện. Hiện nay, Hội LHPN xã có 54 hội viên đang vay hơn 4 tỷ đồng để đầu tư trồng cây ăn quả, nuôi trâu, bò nhốt chuồng, nuôi gia cầm và nuôi cá lồng… Nhờ nguồn vốn vay của Agribank, nhiều hộ gia đình đã đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả và vươn lên làm giàu ngay tại địa phương, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người trong xã lên trên 32 triệu đồng/người/năm; giúp xã hoàn thành tiêu chí số 10 về thu nhập, cùng tiêu chí số 12 về lao động và việc làm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.Nông dân bản Ngáy, xã Chiềng Bằng (Quỳnh Nhai)

phát triển diện tích cây ăn quả từ vốn vay của Agribank Chi nhánh Quỳnh Nhai.


Cùng với đó, Agribank Chi nhánh huyện Quỳnh Nhai còn làm tốt công tác an sinh xã hội. Hưởng ứng các cuộc vận động về công tác từ thiện, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa..., hàng năm, Chi nhánh đã tham gia hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo tại các xã với số tiền 30 triệu đồng/hộ. Năm 2019, Agribank Chi nhánh Quỳnh Nhai đã hỗ trợ 30 triệu đồng xóa nhà tạm cho 1 hộ xã Chiềng Khoang; tặng quà Tết trung thu và học bổng cho các cháu bản Phiêng Ban, xã Mường Giàng với tổng trị giá 3 triệu đồng; tặng 80 suất quà trị giá 7 triệu đồng cho các cháu học sinh trường Tiểu học xã Mường Sại. Ủng hộ các quỹ từ thiện, phòng chống thiên tai, hưu trí... với số tiền 40 triệu đồng.


Ông Nguyễn Sơn Ninh, Giám đốc Agribank Chi nhánh huyện Quỳnh Nhai cho biết: Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục khẳng định và nâng cao vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ đa dạng. Trong quá trình triển khai thực hiện, đơn vị mong muốn nhận được sự quan tâm của các ngành liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước.


Với những đóng góp không nhỏ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Agribank Chi nhánh huyện Quỳnh Nhai đã góp sức để các xã trên địa bàn hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.


Tìm kiếm theo ngày