Chiềng Sàng nỗ lực cho mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 23 tháng 08 năm 2019

Năm 2019, xã Chiềng Sàng đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới. Để hoàn thành, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Châu và xã Chiềng Sàng đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới tới toàn thể nhân dân; triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng... diện mạo nông thôn của xã đã đổi thay cơ bản, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.Nông dân xã Chiềng Sàng (Yên Châu) chăm sóc hoa màu.

Ảnh: TS


Nằm dọc theo trục quốc lộ 6 với 8 bản, gần 1.500 hộ của hai dân tộc Thái và Kinh cùng sinh sống. Qua 7 năm xây dựng nông thôn mới, Chiềng Sàng đã tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, đơn vị, nhân dân góp công, góp của, tham gia hiến hàng trăm mét vuông đất làm đường giao thông nông thôn, xây nhà văn hóa bản. Đến nay, bộ mặt nông thôn của xã đổi thay đáng kể, hệ thống đường giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, điện, nước sinh hoạt được đầu tư xây dựng tương đối hoàn thiện... xã hiện có 13 km đường đến trung tâm xã được nhựa hóa, hơn 13 km trục đường bản được đổ bê-tông, chỉnh trang các đường bản phù hợp với khu dân cư; trên 80% kênh mương được kiên cố hoá, 99,9% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, 5 bản có nhà văn hóa, xây dựng 12 lò đốt rác mi-ni, 14 bể chứa vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại các bản; thành lập 80 tổ liên gia tự quản, đảm bảo an ninh trật tự tại các bản; số lao động được đào tạo đạt 94%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 85% và trên 88% số hộ có nhà đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí nhà ở dân cư...; năm 2018, gần 90% số bản, tiểu khu của xã được công nhận hoặc giữ vững danh hiệu bản, tiểu khu văn hóa.


Đến hết năm 2018, Chiềng Sàng đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đã tổ chức rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí còn lại... Đảng bộ, chính quyền xã đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, chú trọng áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào từng khâu sản xuất, đưa các giống lúa lai, ngô lai vào thâm canh trên 630 ha (sản lượng thóc 1.760 tấn/năm, gần 864 tấn ngô/năm). Bà con nông dân đang nỗ lực thực hiện cải tạo, trồng mới gần 130 ha cây ăn quả, hình thành các vùng sản xuất tập trung, chủ yếu là các loại cây có giá trị kinh tế cao, như: Chuối, xoài, nhãn... Một số bản trồng các loại rau sạch, sản lượng lên tới hàng trăm tấn/năm. Chăn nuôi bước đầu phát triển theo hướng hàng hóa; các hộ chăn nuôi đại gia súc chuyển từ tập quán thả rông sang nuôi nhốt chuồng, đầu tư lựa chọn vật nuôi giống tốt; nhiều hộ trồng cỏ trên diện tích đất bạc màu làm thức ăn cho trâu, bò nhốt chuồng... toàn xã hiện có gần 3.600 con gia súc, hơn 22.100 con gia cầm các loại, góp phần nâng cao thu nhập của các hộ dân.


Cùng chúng tôi về các bản, ông Lường Văn Cương, Chủ tịch UBND xã phấn khởi: Chiềng Sàng đã rà soát, xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện thành công 5 tiêu chí còn lại; nhân dân các bản đã đăng ký góp công, góp của, chỉ chờ Nhà nước hỗ trợ xi-măng sẽ bắt tay ngay vào nâng cấp sửa chữa, bê-tông hóa các tuyến đường giao thông liên bản, nội bản và nội đồng; đầu tư xây 3 nhà văn hóa bản và trang bị cơ sở vật chất 8 bản; vận động 263 hộ chăn nuôi đưa gia súc ra khỏi gầm sàn, 200 hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh...


Với những biện pháp phù hợp, Chiềng Sàng đang tập trung phấn đấu từ nay đến cuối năm 2019 đạt chuẩn nông thôn mới thông qua sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, nỗ lực đoàn kết, chung tay của các hộ dân trong xã.

Tìm kiếm theo ngày