Chiềng Mung đẩy mạnh phát triển kinh tế

Ngày 10 tháng 01 năm 2019

Những năm qua, xã Chiềng Mung (Mai Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với địa phương, đạt hiệu quả quả kinh tế, làm cho đời sống người dân từng bước được nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.



Người dân bản Lầu, xã Chiềng Mung (Mai Sơn) thu hoạch sắn.


Chiềng Mung có nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế, đó là gần 2.200 ha đất sản xuất nông nghiệp, phù hợp với việc trồng cây ăn quả, cây cà phê, các cây lương thực ngắn ngày... Cùng với đó, đường giao thông khá thuận lợi, là điều kiện tốt để bà con vận chuyển, kinh doanh hàng hóa... Những năm qua, nhân dân trong xã đã tập trung phát triển các mô hình kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất canh tác như: sắn xen lạc, cấy lúa theo phương pháp cải tiến SRI, trồng và ghép nhãn chín muộn... Hiện, toàn xã có gần 180 ha lúa sản xuất 2 vụ, sản lượng đạt 1.430 tấn/năm; 400 ha ngô, sản lượng 3.150 tấn/năm; 190 ha sắn, sản lượng bình quân 3.800 tấn/năm; 661 ha cà phê, sản lượng đạt 9.900 tấn quả tươi/năm; hơn 430 ha trồng cây ăn quả các loại như: Nhãn, xoài, cam... sản lượng trên 6.400 tấn/năm, tập trung ở các bản: Xum 1, Co Mị, Nong Phụ, Nà Kẹ... Chăn nuôi cũng được phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, với 1.260 con trâu, bò; 1.200 con dê; 6.000 con lợn trên 2 tháng tuổi; 85.260 con gia cầm các loại.


Đến thăm mô hình trồng sắn xen đậu tương, quy mô 6 ha tại bản Lầu, xã Chiềng Mung, chúng tôi được ông Hoàng Văn Chanh, chủ mô hình chia sẻ: Trước đây, chúng tôi trồng sắn theo phương pháp truyền thống, năng suất đạt 30 tấn/ha. Từ  năm 2016, được cán bộ khuyến nông của huyện, của xã tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng giống sắn TK, nhờ vậy năng suất bình quân đạt 60 tấn/ha. Bên cạnh đó, chúng tôi còn được hướng dẫn trồng xen canh cây ngắn ngày như: đậu tương, lạc... vừa tránh cỏ dại phát triển mà lại có thêm thu nhập.


Chúng tôi tiếp tục đến thăm gia đình chị Hoàng Thị Hằng, bản Xum 2, xã Chiềng Mung. Gia đình chị Hằng có hơn 2 ha cà phê, sản lượng đạt 18 tấn quả cà phê tươi/năm; trồng xen ghép với các loại cây ăn quả như: nhãn, xoài... sản lượng các loại quả đạt 8 tấn/năm; hơn 2000 m2 lúa 2 vụ, được thâm canh các loại giống lúa nếp 87, BC15... trồng theo phương pháp cải tiến SRI, sản lượng đạt 4 tấn/năm. Ngoài ra, gia đình chị Hằng còn nuôi 2 con trâu, hơn 100 con, tổng thu nhập gần 150 triệu đồng/năm.


Nói về quá trình phát triển kinh tế ở xã, ông Lò Trung Đoàn, Chủ tịch UBND xã Chiềng Mung cho biết: Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, kinh tế xã Chiềng Mung đã có những khởi sắc đáng phấn khởi, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,6% năm 2018 (giảm 3,5% so với năm 2017), thu nhập bình quân đạt trên 30 triệu đồng/người/năm 2018. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ, tăng năng suất các loại cây trồng. Ngoài ra, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, các loại hình dịch vụ, nhằm tạo việc làm cho người lao động và chuyển đổi kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá. Bên cạnh đó, tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chế biến nông lâm sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đồng thời, tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết gắn sản xuất với bảo vệ môi trường, phấn đấu thu nhập bình quân đạt 32 triệu đồng/người/năm.


Với những kết quả đã đạt được, cùng hướng đi đã xác định, tin rằng, kinh tế xã Chiềng Mung sẽ ngày càng khởi sắc, nâng cao đời sống nhân dân và hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới đúng kế hoạch đã đề ra.

Hạnh Vi (CTV)

Tìm kiếm theo ngày