Chiềng Khoang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 09 tháng 04 năm 2019

Đến hết năm 2018, xã Chiềng Khoang (Quỳnh Nhai) đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Với mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn và triển khai thực hiện các tiêu chí còn lại phù hợp với tình hình thực tế, tạo sự đồng bộ, thống nhất từ xã đến bản và đồng thuận của nhân dân.Nhiều tuyến đường nội bản ở Chiềng Khoang được bê tông hóa.


Năm 2019 xã được phân bổ nguồn vốn hơn 21 tỷ đồng, trong đó, vốn trực tiếp và lồng ghép hơn 16 tỷ đồng, vốn ngân sách 670 triệu đồng và nhân dân đóng góp hơn 5 tỷ đồng để thực hiện xây dựng nhà đa năng, nhà hiệu bộ và các phòng học chức năng cho Trường Tiểu học và THCS; xây dựng Trạm Y tế đạt chuẩn quốc gia; hỗ trợ và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các HTX trên địa bàn; thực hiện các mô hình khuyến nông, hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn và xây dựng đường giao thông nông thôn bằng bê tông theo Nghị quyết 77 của HĐND tỉnh.


Ông Lò Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hiện nay, xã đang tập trung các giải pháp triển khai thực hiện 4 tiêu chí chưa đạt, là cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, hộ nghèo, y tế xã. Trong đó, tiêu chí môi trường được xác định là tiêu chí khó thực hiện nhất, một phần do tập quán sản xuất, chăn nuôi, phần nữa do diện tích đất ở hẹp nên việc xây dựng chuồng trại gặp khó khăn. Để tạo sự thống nhất trong thực hiện, xã giao nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; huy động cán bộ, công chức, giáo viên các trường học trên địa bàn tham gia chiến dịch phát động dọn vệ sinh môi trường; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, bản làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hộ dân làm nhà tiêu, nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn; đào hố rác, làm chuồng trại để đưa gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn... tiêu chí này, xã phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa năm nay.Nông dân xã Chiềng Khoang (Quỳnh Nhai) phát triển chăn nuôi đại gia súc.


Qua thống kê, trên địa bàn xã còn 28 nhà tạm, để hoàn thành tiêu chí về nhà ở, huyện đã làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã; đồng thời, giao cho các phòng, tổ chức đoàn thể của huyện phối hợp với xã, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để vận động hỗ trợ xóa nhà tạm. Đối với tiêu chí về y tế, xã đã được phê duyệt xây dựng Trạm Y tế tại bản He, hiện đang tiến hành giải phóng mặt bằng. Còn tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, đến nay, xã có 3 nhà văn hóa bản đưa vào sử dụng, 2 nhà văn hóa đang thi công; 8 nhà văn hóa đang khảo sát vị trí mặt bằng để xây dựng, theo kế hoạch đến hết tháng 11 sẽ xây dựng xong các nhà văn hóa bản.


Cùng với việc phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, xã tập trung duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nhanh số hộ nghèo. Chỉ đạo Hội Nông dân đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”; Hội Phụ nữ thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào xung kích tình nguyện của Đoàn Thanh niên; tạo điều kiện cho hội viên, đoàn viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phát triển kinh tế. Đặc biệt, nhằm khai thác tối đa lợi thế, cùng với thâm canh tăng năng suất gần 150 ha lúa hai vụ, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng nuôi nhốt gắn với trồng cỏ, hiện toàn xã có gần 4.000 con trâu, bò, trồng gần 140 ha cỏ voi.


Chúng tôi về bản Đông, là một trong những bản làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới của xã. Trên tuyến đường bê tông nội bản, bà con đang tập trung dọn vệ sinh, Trưởng bản Tòng Văn Hịa thông tin: Bản có 97 hộ, hiện nay chỉ còn 7 hộ nghèo. Trước kia, tuyến đường nội bản dài hơn 2 km này chỉ rộng có 1 m, ô tô không vào được, việc đi lại, trao đổi hàng hóa của người dân cũng gặp không ít khó khăn. Để làm được tuyến đường rộng 3,5 m như hôm nay, bản đã tuyên truyền, vận động người dân hiến hơn 1.000 m2 đất, góp hơn 100 ngày công lao động. Không những thế, hiện nay 100% số hộ trong bản đã có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh; 100% số hộ đã di chuyển gia súc, gia cầm ra khỏi gần sàn.


Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và sự tích cực tham gia của người dân, tin rằng Chiềng Khoang sẽ cán đích đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra.


Tìm kiếm theo ngày