Chiềng Khoang chuẩn bị về đích nông thôn mới

Ngày 11 tháng 09 năm 2019

Sau gần 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này, xã Chiềng Khoang (Quỳnh Nhai) đã đạt 15/19 tiêu chí. Hiện, xã đang tập trung các nguồn lực hoàn thành 4 tiêu chí còn lại, gồm: Hộ nghèo, y tế, nhà ở dân cư và cơ sở vật chất văn hóa, phấn đấu đến cuối năm 2019, Chiềng Khoang đạt chuẩn nông thôn mới.Nhà văn hóa bản Đông, xã Chiềng Khoang được đầu tư xây dựng

từ nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới.


Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Bí thư đảng ủy xã cho biết: Để hoàn thành 4 tiêu chí còn lại, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về xây dựng nông thôn mới đến các bản, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Trong đó, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, công trình trạm y tế xã, đây là một trong những tiêu chí cần nhiều nguồn lực, sự chung tay, đồng lòng, đóng góp kinh phí, giải phóng mặt bằng xây dựng của nhân dân. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm còn 10%, đang chờ cấp trên phê duyệt và công nhận đạt tiêu chí về hộ nghèo; về tiêu chí y tế, công trình xây dựng Trạm Y tế xã tại bản He cũng đang khẩn trương thi công để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối tháng 9, góp phần giúp xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Đối với tiêu chí nhà ở dân cư, hiện xã còn 4 hộ đang ở nhà tạm, dột nát, bởi vậy, xã đang tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ giúp các hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát, có chỗ ở ổn định.


Đối với tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, cấp ủy, chính quyền xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, tập trung huy động nguồn lực trong nhân dân, tuyên truyền, vận động người dân hiến đất đầu tư xây dựng và mở rộng diện tích nhà văn hóa ở các bản theo quy định. Đặc biệt, trên cơ sở thực hiện Đề án sáp nhập các bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, sau khi sáp nhập, xã Chiềng Khoang đã giảm từ 19 bản xuống còn 11 bản. Thông qua đó, xã đã thực hiện rà soát lại thực trạng cơ sở vật chất văn hóa, sân thể thao vui chơi ở các bản không đảm bảo về quy mô, diện tích, xuống cấp, để có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa và xây dựng lại. Quá trình vận động, các đoàn thể xã đã xuống từng bản, hộ gia đình tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu về mục đích, ý nghĩa khi các công trình được đầu tư xây dựng, nhờ đó, tạo được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Đến nay, nhà văn hóa xã đã được đầu tư xây dựng mới, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và có đầy đủ các thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa, văn nghệ của người dân, 3 nhà văn hóa bản xây dựng các năm trước được quản lý, bảo vệ, sử dụng có hiệu quả. Hiện tại, 7 nhà văn hóa các các bản đã và đang thi công xây dựng, với tổng kinh phí hơn 9,3 tỷ đồng, đảm bảo về diện tích, chỗ ngồi, sân chơi, dự kiến sẽ bàn giao và đưa vào sử dụng giữa tháng 9 này.


Anh Bạc Cầm Hoan, Trưởng bản Sản, cho biết: Trước đây, bản chưa có nhà văn hóa, mọi sinh hoạt, hội họp của bản đều diễn ra tại nhà riêng của trưởng bản, nên gặp không ít khó khăn. Tháng 7/2019, bản Sản được đầu tư xây dựng nhà văn hóa với diện tích 400 m2, tổng kinh phí đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng. Để có mặt bằng xây dựng, Ban quản lý bản đã tổ chức họp dân lấy ý kiến thống nhất và huy động nhân dân đóng góp được 18 triệu đồng mua đất, san nền. Khi nhà văn hóa bản đưa vào sử dụng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới người dân sẽ tập trung và thuận tiện hơn.


Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuận của nhân dân, tin rằng, các tiêu chí nông thôn mới sẽ được xã Chiềng Khoang hoàn thành bảo đảm tiến độ và xã đạt chuẩn nông thôn mới đúng kế hoạch đề ra.

Tìm kiếm theo ngày