Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 97,55% so với cùng kỳ

Ngày 28 tháng 10 năm 2020

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp toàn tỉnh tháng 10 tăng 97,55% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do ngành sản xuất và phân phối điện chiếm tỷ trọng lớn, tăng cao 119,94%.

 

 

Ca sản xuất tại Công ty cổ phần May Mường La.

 

Trong đó, ngành chủ đạo là thủy điện có sản lượng điện sản xuất tăng mạnh, trong tháng 10 ước tăng 120,73% so với cùng năm trước, do lượng nước về các hồ thủy điện đều tăng so với cùng kỳ; ngành công nghiệp khai khoáng tăng 1,81%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,39%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,87%.

Tìm kiếm theo ngày