Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 4%

Ngày 07 tháng 11 năm 2018

10 tháng qua, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,2%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 4,1%.Vận hành sản xuất điện tại Nhà máy thủy điện Sơn La.


Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm trước: Mật đường tăng 102%; sản phẩm in khác tăng 37,7%; nước tính khiết tăng 21,2%; sữa chua, sữa và kem lên men hoặc axit hóa tăng 21,1%; xi măng tăng 20,2%; đường chưa tinh luyện tăng 17,6%; điện sản xuất tăng 4,1%; chè nguyên chất tăng 3%. Đồng thời, tỉnh ta cũng tiếp tục quảng bá, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xây dựng các nhà máy, chủ yếu là chế biến các sản phẩm nông sản.


Tìm kiếm theo ngày