Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La: Hội nghị điển hình tiên tiến cấp Chi nhánh giai đoạn 2015-2020

Ngày 29 tháng 05 năm 2020

Ngày 29/5, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp Chi nhánh giai đoạn 2015-2020.

 

 

Hội nghị điển hình tiên tiến cấp Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Sơn La giai đoạn 2015-2020.

 

Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Sơn La hiện có 5 phòng chuyên môn nghiệp vụ, 11 phòng giao dịch Ngân hàng CSXH cấp huyện, với tổng số 175 cán bộ viên chức, người lao động. Thực hiện các phong trào thi đua của Chính phủ, hệ thống ngân hàng và UBND tỉnh phát động, giai đoạn 2015-2020, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Sơn La đã phát động nhiều đợt thi đua, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc đóng góp trong kết quả hoạt động của Chi nhánh… Kết quả hoạt động tín dụng của Chi nhánh tính đến ngày 31/12/2019, tổng dư nợ cho vay 17 chương trình tín dụng ưu đãi đạt gần 4.350 tỷ đồng, với hơn 135.000 khách hàng vay vốn, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với năm 2014; dư nợ bình quân đạt hơn 32 triệu đồng/hộ, tăng bình quân hơn 15 triệu đồng/hộ so với năm 2014. Nguồn vốn cho vay của Ngân hàng CSXH đã góp phần tích cực, hiệu quả vào mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

 

 

Đại diện các phòng chuyên môn và phòng giao dịch ký kết thi đua giai đoạn 2020-2025.

 

Nhiệm vụ đến năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Sơn La phấn đấu tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng đạt 6.000 tỷ đồng; hàng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn; tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn đạt hơn 95%... Để thực hiện mục tiêu trên, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Sơn La tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, hệ thống ngân hàng và UBND tỉnh, phát động các phong trào thi đua yêu nước; triển khai thực hiện tốt cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, ưu tiên tập trung vốn cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, vùng đồng bào dân tộc, xã biên giới, các bản đặc biệt khó khăn, xã xây dựng nông thôn mới…

 

 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận giấy khen của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam.

 

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam tặng giấy khen cho 2 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp trong kết quả hoạt động của Ngân hàng CSXH giai đoạn 2015-2020; Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam và Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng CSXH Việt Nam tặng giấy khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc Nhà” giai đoạn 2010-2020; Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Sơn La trao giấy khen cho 7 tập thể, 25 cá nhân.

Tìm kiếm theo ngày