Chi hội Nhiếp ảnh Sơn La: Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 05 tháng 08 năm 2018

Ngày 4/8, Chi hội Nhiếp ảnh tỉnh Sơn La đã tổ chức Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023.Ban chấp hành Chi hội khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023.


Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Chi hội thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, củng cố Chi hội đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; chú trọng phát triển hội viên mới. Đã kết nạp thêm 25 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 42, có 2 hội viên được kết nạp vào Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam. Trong nhiệm kỳ Chi hội còn vận động hội viên tham gia các cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật cấp tỉnh, khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, các cuộc thi do cấp Bộ, ngành Trung ương và quốc tế tổ chức, kết quả đã giành được 2 Huy chương Vàng (cấp khu vực và toàn quốc); 1 Huy chương Bạc (toàn quốc); 1 Huy chương Đồng (khu vực); 5 giải Khuyến khích (cấp khu vực và toàn quốc)…


Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Chi hội tiếp tục định hướng cho hội viên sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm, phản ánh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp những hội viên đủ tiêu chuẩn; tham gia các hoạt động sáng tác hiệu quả, chất lượng v.v..


Chi hội đã bầu 5 hội viên vào Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tìm kiếm theo ngày