Chi hội Nhà báo Tạp chí Suối Reo: Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2023

Ngày 08 tháng 11 năm 2019

Ngày 7/11, Chi hội Nhà báo Tạp chí Suối Reo tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2023. Dự Đại hội có Thường trực Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.


Chi hội Nhà báo Tạp chí Suối Reo hiện có 14 hội viên. Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi hội Nhà báo Tạp chí Suối Reo đã chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn thể hội viên; bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh để sáng tác văn học, nghệ thuật, báo chí phục vụ tốt công tác tuyên truyền, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tạp chí xuất bản hai tháng một số, được phát hành rộng rãi phục vụ bạn đọc. Trong nhiệm kỳ, các hội viên đã tập trung sáng tác văn học, nghệ thuật, báo chí theo các chủ đề trọng tâm, như: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; "Ngã ba Cò Nòi anh hùng, tầm vóc và giá trị lịch sử"; xây dựng nông thôn mới… Hội viên trong Chi hội cũng đã tích cực tham gia 12 trại sáng tác văn học nghệ thuật với hơn 1.000 tác phẩm ở các thể loại; tham gia các cuộc vận động sáng tác, tham dự triển lãm, liên hoan của tỉnh và khu vực đạt kết quả cao…Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Suối Reo nhiệm kỳ 2020-2023 ra mắt Đại hội


Nhiệm kỳ 2020-2023, Chi hội Nhà báo Tạp chí Suối Reo tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; chú trọng công tác giáo dục, nâng cao phẩm chất đạo đức của người làm báo cách mạng; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên để nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, giáo dục cũng như đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, thông tin của các tầng lớp nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế, xã hội địa phương.Đại hội lần thứ V Chi hội Nhà báo Tạp chí Suối Reo tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2023


Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Suối Reo nhiệm kỳ 2020-2023. Tại Phiên thứ nhất, đã tiến hành bầu Thư ký, Phó Thư ký, Ủy viên.

Tìm kiếm theo ngày