Chi bộ tiêu biểu làm theo lời Bác

Bằng những việc làm cụ thể, gắn với thực tiễn cuộc sống hằng ngày, Chi bộ bản Mường Chiến, xã Ngọc Chiến là một trong những đơn vị điển hình học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của huyện Mường La giai đoạn 2016-2017.


 

Đường giao thông tại bản Mường Chiến được bê tông hóa.

 

Đồng chí Lò Văn Quán, Bí thư chi bộ bản, cho biết: Bản Mường Chiến có 79 hộ với 380 nhân khẩu, trong đó có 22 đảng viên. Học tập và làm theo tấm gương của Bác, trong mỗi kỳ sinh hoạt, ngoài việc thông báo những nội dung chính trong cuốn Thông tin nội bộ của tỉnh, triển khai chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, Chi bộ lồng ghép học các chuyên đề, câu chuyện về tấm gương của Bác. Mọi công việc của Chi bộ, của bản đều được đưa ra bàn bạc cụ thể, lấy ý kiến đóng góp của các đảng viên, nhờ đó, tạo sự đồng thuận trước khi triển khai đến nhân dân.


Ngay từ đầu năm, Chi bộ đã đưa việc học tập và làm theo Bác vào trong nghị quyết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên. Trên cơ sở đó, Chi bộ đã tổ chức cho 100% đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ được phân công. Hằng tháng, cấp ủy chi bộ nhận xét từng đảng viên trong việc thực hiện đăng ký, qua đó làm căn cứ cho việc đánh giá và phân loại đảng viên cuối năm, làm cơ sở để lựa chọn những cá nhân tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng, khuyến khích các đảng viên phấn đấu. Nhờ vậy, mọi việc triển khai đến nhân dân đều thành công.


Để nâng cao đời sống cho nhân dân, Chi bộ bản đã lãnh đạo tổ chức cho mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký 1 mô hình làm theo Bác, tổng số có 22/22 đồng chí đăng ký mô hình đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, 100% các đảng viên trong chi bộ đăng ký nội dung thực hiện, như: Đảng viên Lò Văn Án thực hiện mô hình chăn nuôi đại gia súc kết hợp trồng cỏ voi, hiện, gia đình anh có 25 con bò, hơn 1,5 ha cỏ voi; đảng viên Lò Văn Xuấn trồng 3 ha sơn tra, hiện đã cho thu hoạch. Từ các mô hình tiên phong của các đảng viên, bà con trong bản đã học tập và làm theo. Hiện, cả bản có gần 600 con đại gia súc, 90 ha ruộng lúa, 30 ha cỏ voi, trên 100 ha sơn tra, trong đó có 30 ha đã cho thu hoạch. Nhờ vậy, kinh tế của bản đã thay đổi đáng kể. Nếu như cuối năm 2016, bản có 42/79 hộ nghèo thì đến hết 2017, số hộ nghèo đã giảm còn 30 hộ, thu nhập đạt 24 triệu đồng/người/năm. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo phát động phong trào toàn dân tham gia mô hình cấm thả rông gia súc; vận động bà con ký cam kết thực hiện di chuyển chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở và gắn nội dung đó vào hương ước, quy ước của bản và bình xét gia đình văn hóa... Đến nay, có 100% số hộ thực hiện tốt và được các chi bộ bản lân cận học tập và làm theo. Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, Chi bộ tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất xây dựng đường giao thông nội đồng dài 1,2 km và đóng góp 500 ngày công, ước tính khoảng 90 triệu đồng. Đồng thời, vận động nhân dân hiến đất 10.000 m2 để xây dựng sân vận động tổ chức lễ hội phục vụ phát triển du lịch xã Ngọc Chiến, ước tính khoảng 300 triệu đồng.


Phát huy thành tích đạt được, thời gian tới, bên cạnh việc duy trì đăng ký và thực hiện việc làm theo gương Bác với nội dung thiết thực, gắn với trách nhiệm, công việc hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, Chi bộ bản Mường Chiến tiếp tục duy trì nền nếp sinh hoạt, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, giữ vững mối đoàn kết thống nhất trong Đảng, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới giàu mạnh, văn minh.

Tìm kiếm theo ngày