Chi bộ BHXH huyện Yên Châu: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn

Ngày 15 tháng 09 năm 2020

Thời gian qua, Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Yên Châu đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tích cực thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Nhờ đó, hằng năm đơn vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2019, đơn vị được BHXH Việt Nam tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua; chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

 

 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người dân tại BHXH huyện Yên Châu.

 

Hằng năm, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan bám sát kế hoạch, chỉ tiêu BHXH tỉnh, UBND huyện giao, đề ra nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện. Đối với công tác mở rộng phát triển đối tượng, chi bộ đã chỉ đạo đơn vị tham mưu cho UBND huyện đề ra chỉ tiêu cho các xã, thị trấn; phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp ở tổ, bản, tiểu khu để người dân nắm rõ chính sách, quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT; tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền cho nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT; giao chỉ tiêu thi đua cho cán bộ đảng viên và người lao động tuyên truyền phát triển đối tượng, khen thưởng động viên kịp thời cán bộ hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2019, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện vượt 17% kế hoạch BHXH tỉnh giao; đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT. Đặc biệt, do tình hình dịch bệnh COVID-19 không thể tổ chức các hội nghị tập trung, BHXH huyện và hệ thống đại lý đã tổ chức tuyên truyền theo nhóm nhỏ tại các hộ dân cư; tuyên truyền trên mạng xã hội zalo, facebook; sau khi hết giãn cách xã hội, BHXH huyện phối với các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở; phát tờ rơi cho nhân dân tại các xã, bản, tiểu khu. Tính riêng 6 tháng năm 2020, BHXH huyện phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức và tự tổ chức 13 hội nghị tuyên truyền BHXH tự nguyện thu hút 576 người tham dự; trong đó, có 243 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện; nâng tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện đạt 66,21% kế hoạch tỉnh giao; số người tham gia BHXH, BHYT là 74.933 người, tăng 1.365 người so với cùng kỳ năm 2019.

 

Công tác thu BHXH, BHYT, BHTN được chú trọng, chi bộ lãnh đạo BHXH huyện chỉ đạo cán bộ chuyên trách tăng cường theo dõi, đôn đốc các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN đúng thời gian quy định; tỷ lệ nợ đọng BHYT, BHXH giảm đến mức thấp nhất; riêng năm 2019, không để nợ BHTN. Trong công tác giám định BHYT, BHXH huyện chủ động phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh kiểm soát việc thông tuyến khám chữa bệnh, thực hiện tốt rà soát và cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho bệnh nhân; phối hợp với UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám định ngược tại các Trạm y tế và nơi cư trú của người bệnh; thường xuyên tham mưu, đề xuất với lãnh đạo cấp trên các biện pháp ngăn chặn tình trạng lạm dụng quỹ BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh; tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo thực hiện đúng dự toán được giao.

 

Song song với đó, công tác in sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ, chính sách BHXH  đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng đối tượng; thực hiện tốt việc giải quyết chế độ, chính sách cho các trường hợp thất nghiệp do dịch bệnh; phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua tài khoản ngân hàng. Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được đơn vị quan tâm, thường xuyên đôn đốc các bộ phận chuyên môn giải quyết hồ sơ kịp thời.

 

Phát huy kết quả đạt được, từ nay đến cuối năm, Chi bộ BHXH huyện Yên Châu tiếp tục lãnh đạo cơ quan tập trung đôn đốc thu BHXH, BHYT, BHTN, phấn đấu 100% các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp không nợ tiền BHXH, BHYT. Tiếp tục rà soát đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, tổ chức tuyên truyền phát triển đối tượng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tăng cường kiểm tra đối chiếu quỹ lương các đơn vị sử dụng lao động; tổ chức thu BHYT học sinh đảm bảo 100% các đối tượng tham gia. Đảm bảo thu, chi quỹ BHXH, BHYT, quản lý tài sản, tài chính kịp thời, chính xác, đúng quy định.

Tìm kiếm theo ngày