Chi bộ bản Huổi Khoong lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

Ngày 03 tháng 07 năm 2020

Những năm qua, Chi bộ bản tái định cư Huổi Khoong, xã Chiềng Khoong (Sông Mã) đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo các hoạt động của bản; vận động các hộ dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung phát triển kinh tế, ổn định đời sống, sản xuất.

 

 

 

Người dân bản tái định cư Huổi Khoong trồng cây ăn quả trên đất dốc.

                 

Đến bản tái định cư Huổi Khoong, chúng tôi ấn tượng bởi sự sạch sẽ, ngăn nắp từ đầu bản đến cuối bản; những ngôi nhà tái định cư khang trang hầu hết đều được thay mái lợp Proximăng trước kia bằng mái tôn; hộ nào cũng có ao cá, gia súc được nuôi trong những chuồng xa nhà ở. Trong câu chuyện với đồng chí Hoàng Văn Hùng, Bí thư chi bộ bản, được biết: Điểm tái định cư Huổi Khoong đón nhận 20 hộ, 91 nhân khẩu thuộc bản Pho ngoài, bản Huổi Nủ, xã Cà Nàng (Quỳnh Nhai) chuyển đến từ tháng 4/2008. Sau khi di chuyển đến tái định cư tại điểm Huổi Khoong, các hộ dân đã được chi trả các khoản tiền hỗ trợ theo quy định; các dự án được đầu tư xây dựng tại điểm TĐC đã được thực hiện theo đúng quy hoạch được duyệt... Tuy nhiên, do trình độ nhận thức của người dân không đồng đều, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế; diện tích canh tác sản xuất chủ yếu là trên đất dốc, một bộ phận còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nên đời sống của các hộ dân những ngày mới chuyển đến gặp nhiều khó khăn.

                 

Để lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống, Chi bộ bản Huổi Khoong đặc biệt quan tâm đến các nội dung sinh hoạt thường kỳ; thống nhất các nội dung trước khi tổ chức sinh hoạt chi bộ; ngoài đánh giá kết quả công tác tháng và đề ra nhiệm vụ tháng tới, Chi bộ còn lồng ghép sinh hoạt chuyên đề theo từng thời điểm những nội dung thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội của các hộ dân. Bên cạnh đó, 10 đảng viên trong Chi bộ được phân công mỗi đảng viên phụ trách từ 2-3 hộ trong bản để nắm tình hình; vận động bà con tập trung phát triển kinh tế, ổn định đời sống sinh hoạt; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập và từng bước ổn định đời sống.

                 

Sau hơn 10 năm, Chi bộ bản Huổi Khoong đã lãnh đạo Ban quản lý bản vận động các hộ dân trồng được 7 ha cây ăn quả các loại, trong đó có 2 ha đã cho thu hoạch; canh tác 24,3 ha ngô, sắn; 1,5 ha lúa; phát triển đàn gia súc hơn 80 con gắn với việc quy hoạch diện tích trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Thực hiện các mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chi bộ bản cũng đã tổ chức họp, thảo luận, sau đó ra nghị quyết, tuyên truyền đến các tổ chức đoàn thể và nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đến nay, bản đã bê tông hóa tất cả các tuyến đường nội bản; chăn nuôi đảm bảo giữ vệ sinh môi trường, gia súc được nuôi nhốt xa nhà. Công tác văn hóa xã hội, thể dục thể thao được quan tâm chỉ đạo với việc xây dựng các đội bóng chuyền, bóng đá, đội múa của Đoàn Thanh niên và Chi hội Phụ nữ. Chi bộ đã chỉ đạo các đoàn thể, nòng cốt là Chi hội Phụ nữ làm tốt công tác tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình; phát động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hiện, đời sống của các hộ dân ở Huổi Khoong ngày càng ổn định và phát triển. Từ 20 hộ, 91 nhân khẩu (năm 2008) đã tăng lên 27 hộ, 116 nhân khẩu; thu nhập bình quân các hộ đạt gần 60 triệu đồng/năm; cả bản chỉ có 2 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo.

                 

Việc ổn định đời sống và sản xuất cho người dân tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn huyện Sông Mã nói chung và bản tái định cư Huổi Khoong nói riêng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp. Sự thành công ở Huổi Khoong có vai trò quan trọng của Chi bộ bản trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và sự đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực của các hộ gia đình.

Tìm kiếm theo ngày