Chăm lo tạo nguồn, phát triển đảng viên mới

Ngày 14 tháng 01 năm 2021

Những năm qua, việc chăm lo tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới luôn được Đảng bộ Trung đoàn 754 (Bộ CHQS tỉnh) quan tâm chú trọng, góp phần, tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

 

Trao quyết định kết nạp Đảng cho các đảng viên mới tại Đảng bộ bộ phận Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 754).

 

Có dịp được tham dự Lễ kết nạp đảng viên của Đảng bộ bộ phận Tiểu đoàn 1, không khí phấn khởi, tự hào thể hiện rõ trên từng nét mặt của đảng viên mới. Phong thái chững chạc, tự tin, ăn nói hoạt bát là ấn tượng mà chúng tôi cảm nhận ở chiến sỹ Thào Chí Thanh. Đây là một trong 23 chiến sĩ ưu tú được kết nạp Đảng trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tại Tiểu đoàn Bộ binh 1. Chiến sỹ Thào Chí Thanh, tâm sự: Khi mới về đơn vị, tôi cũng như nhiều đồng đội của mình luôn được cán bộ trong đơn vị động viên, chia sẻ, bồi dưỡng để có thêm động lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, tự hào đối với bản thân và gia đình. Là đảng viên, tôi nhận thấy mình có trách nhiệm hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ, cùng góp sức xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

 

Đảng ủy bộ phận Tiểu đoàn 1 đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thường xuyên rà soát, lựa chọn các quần chúng có ý chí phấn đấu tốt; quan tâm đến những quần chúng nhập ngũ từ vùng đặc biệt khó khăn, nơi chưa có chi bộ, nơi chưa có đảng viên để tạo nguồn cho địa phương khi xuất ngũ. Đối với chiến sĩ sau khi về đơn vị, các cấp ủy, chi bộ, đơn vị thường xuyên quan tâm, động viên, giao nhiệm vụ cụ thể để quần chúng phấn đấu, trưởng thành.

 

Bằng thực tiễn chất lượng thực hiện nhiệm vụ, kết quả rèn luyện và ý thức trong tham gia xây dựng để đơn vị xem xét, đánh giá và đưa vào nguồn phát triển Đảng. Khi chọn được nguồn, tiến hành phân công cán bộ, đảng viên kèm cặp, giúp đỡ quần chúng ưu tú trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ và đảng viên mới sau kết nạp. Việc xác minh lý lịch kết nạp Đảng được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ. Đơn vị cử cán bộ về địa phương cư trú của quần chúng được đề nghị xét kết nạp Đảng để tìm hiểu, nắm tình hình, xác minh lý lịch, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ đúng nguyên tắc, thủ tục quy định mới đề nghị cấp trên xét chuẩn y kết nạp. Nhờ đó, các đảng viên được kết nạp đều bảo đảm chất lượng, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, góp phần tăng cường sức lãnh đạo cho các chi bộ, là những tấm gương để đồng đội trong đơn vị phấn đấu noi theo. 

 

Trao đổi với chúng tôi về công tác phát triển đảng viên mới, Trung tá Bùi Trọng Hiếu, Bí thư đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 754, cho biết: Hằng năm, Đảng ủy Trung đoàn 754 chủ động xây dựng kế hoạch phát triển Đảng sát với đặc điểm, tình hình thực tiễn của đơn vị; giao chỉ tiêu cho từng cấp ủy các cơ quan, đơn vị, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên. Mỗi đảng viên trong toàn Đảng bộ đều có trách nhiệm phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn phát triển Đảng cho cấp ủy. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân trong việc giám sát, nhận xét quá trình phấn đấu, rèn luyện của quần chúng để giới thiệu cho cấp ủy, chi bộ xem xét, đề nghị xét kết nạp Đảng cũng như xem xét chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức. Đơn vị luôn coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, chú trọng khâu tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp và giao nhiệm vụ để thử thách quần chúng, kết hợp chặt chẽ việc phát triển đảng với rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

 

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và địa phương nắm chắc nguồn được giao, trong đó, chú trọng nguồn được địa phương giới thiệu để bồi dưỡng, phát triển Đảng trong Quân đội, làm cơ sở tạo nguồn phát triển thành cán bộ địa phương. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Trung đoàn 754 đã cử 337 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức; tổ chức kết nạp Đảng cho 170 quần chúng ưu tú, vượt 13,3% chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ.

 

Việc quan tâm phát triển đảng viên là hạ sỹ quan, chiến sĩ ở Trung đoàn 754 vừa góp phần bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, xung kích thực hiện nhiệm vụ; vừa tạo môi trường thử thách, phấn đấu, rèn luyện trong quân ngũ để khi trở về địa phương, các đảng viên trẻ phát huy vai trò hạt nhân ở cơ sở, tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.

Tìm kiếm theo ngày