Chăm lo cho những người nhận lãnh sứ mệnh "trồng người"

Ngày 20 tháng 11 năm 2020

Trong tất thẩy các ngành nghề, công việc trên thế gian này, giáo dục là một trong số rất ít nghề được cả thế giới tôn vinh, xã hội quý trọng. Với truyền thống và nét đẹp văn hóa “tôn sư trọng đạo”, cùng với hơn 100 nước trên thế giới, Việt Nam cũng dành riêng một ngày để tôn vinh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các nhà giáo đã không ngừng phấn đấu vì sự nghiệp “trồng người” cao cả - Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).


Với quan điểm coi giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu, Ðảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt phát triển sự nghiệp giáo dục, cũng như đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ nhà giáo trong xây dựng và bảo vệ đất nước. Sau gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng phải khẳng định rằng, nền giáo dục và đào tạo nước nhà có bước chuyển biến khích lệ. Quy mô các bậc học, ngành học ngày càng tăng. Chất lượng giáo dục - đào tạo có nhiều tiến bộ và nâng lên rõ rệt. Giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa được quan tâm, thu hẹp khoảng cách về giáo dục giữa các vùng. Các thế hệ học sinh Việt Nam luôn được đánh giá trong top đầu ở các đấu trường trí tuệ của khu vực và thế giới. Có được những thành tựu quan trọng đó là nhờ sự nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi của rất nhiều thế hệ thầy giáo, cô giáo. Thật xúc động khi hằng ngày, chúng ta vẫn được chứng kiến vô vàn những tấm gương nhà giáo dành cả tuổi thanh xuân của mình phục vụ sự nghiệp giáo dục ở những nơi vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo xa xôi; hy sinh niềm vui của gia đình, người thân, hạnh phúc riêng của mình để bám trường, bám lớp mang con chữ đến với học sinh.


Tuy nhiên, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cũng còn bộc lộ một số bất cập. Ðó là số lượng giáo viên phổ thông ở nhiều nơi còn thiếu, cơ cấu không đồng bộ. Trong khi giáo viên các bộ môn bậc THCS ở nhiều địa phương dư thừa thì bậc học mầm non lại thiếu trầm trọng, nhất là ở các đô thị khu vực phía Nam. Đặc biệt, trình độ, năng lực của một bộ phận giáo viên còn hạn chế, nhất là khả năng thích ứng phương pháp giáo dục mới, sử dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới. Một số giáo viên chưa gương mẫu, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật, có nhiều hành động làm xói mòn lòng tin của xã hội, thậm chí hủy hoại hình ảnh cao đẹp của người thầy giáo.


Trước yêu cầu của sự nghiệp giáo dục ngày càng cao, áp lực hiệu quả ngày càng lớn, nhưng, chế độ, chính sách dành cho nhà giáo chưa có sự ưu tiên đúng mức, thu nhập của giáo viên, nhất là bậc học mầm non, tiểu học còn thấp. Việc tạo điều kiện, xây dựng môi trường làm việc chưa được quan tâm tốt, sức ép hồ sơ, sổ sách, thành tích… cũng làm hạn chế lòng say mê nghề nghiệp, khả năng sáng tạo của đội ngũ nhà giáo. Làm thế nào để khơi dậy và phát huy tiềm năng trí tuệ, vai trò, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo để họ tiếp tục có những cống hiến và đóng góp quý báu cho sự phát triển giáo dục - đào tạo nước nhà là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên của các cấp, các ngành và toàn xã hội.


Ðể làm tốt điều đó, trước tiên, cần tổ chức rà soát lại đội ngũ nhà giáo, từ đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghiệp vụ sư phạm cũng như đạo đức, tác phong nghề nghiệp, đặc biệt khả năng thích ứng trong điều kiện khoa học kĩ thuật, công nghệ phát triển nhanh chóng như hiện nay. Thứ hai, chúng ta thấy rõ đội ngũ giáo viên, đặc biệt là cấp học mầm non, tiểu học thu nhập còn thấp, do vậy phải có chế độ lương, thưởng tốt, đảm bảo cuộc sống để đội ngũ này yên tâm gắn bó, toàn tâm toàn ý cho công việc. Thứ ba, phải quan tâm xây dựng môi trường giáo dục với điều kiện làm việc tốt nhất, đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học. Đặc biệt, phải làm cho họ thấy được sự tôn trọng, được phát huy vai trò cá nhân, được thể hiện năng lực, khả năng, hoài bão của mình; được đồng nghiệp, cộng đồng, xã hội tôn trọng. Có được các yếu tố này, chắc chắn thầy cô sẽ thêm yêu nghề và gắn bó hơn với công việc của mình, đem hết trí tuệ và sức lực phục vụ sự nghiệp “trồng người”.


Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam năm nay, chúng ta tưởng nhớ tới người thầy vĩ đại - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp, chăm lo xây dựng nền giáo dục cách mạng. Tin tưởng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước các thầy giáo, cô giáo sẽ nuôi dưỡng và phát huy tốt lòng nhiệt huyết, niềm tin, để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cao cả, xứng đáng là những “người đưa đò” thầm lặng mà vẻ vang. Đặc biệt, ngành Giáo dục và Đào tạo cần lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước để có nhiều hơn nữa tấm gương thầy cô giáo chuẩn mực đạo đức, tận tâm, tận tụy với nghề; truyền “ngọn lửa” nhiệt huyết, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống hiếu học của cha ông, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH, HÐH đất nước; thổi bùng niềm tin, khát vọng đưa đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Tìm kiếm theo ngày