Cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh

Ngày 02 tháng 12 năm 2018

Từ ngày 1 đến 2/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức chương trình cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh năm 2018.


 

Chương trình cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh.


Đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; tập thể Thường trực các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; đại biểu HĐND tỉnh...


Trong chương trình, các cán bộ lãnh đạo, quản lý được bồi dưỡng, cập nhật các chuyên đề: Một số định hướng về chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ tỉnh và một số nội dung cần tiếp tục quan tâm; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc tỉnh; Đổi mới, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của UBND liêm chính, hành động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của tỉnh; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh; Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới của Đảng bộ tỉnh; Công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội của tỉnh; Một số vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh hiện nay; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh; Công tác quốc phòng, quân sự của tỉnh trong tình hình mới.


Phát biểu tại chương trình, đồng chí Hoàng Văn Chất nhấn mạnh: Chương trình cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý có vai trò hết sức quan trọng, nhằm hệ thống lại và cung cấp thêm những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tình hình thực tiễn của tỉnh; giúp đội ngũ cán bộ nắm bắt và vận dụng vào thực tiễn công tác của mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở cần xác định việc cập nhật kiến thức là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài; vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề mới đặt ra, tạo đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Các cán bộ lãnh đạo, quản lý dự chương trình cần tiếp tục dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và vận dụng sáng tạo các kiến thức đã tiếp thu được để tổ chức quản lý, điều hành, thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được giao tại địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra...

Tìm kiếm theo ngày