Cấp đầy đủ, kịp thời thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

Ngày 27 tháng 10 năm 2020

Những năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT); phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng được tham gia và được tiếp cận với các dịch vụ y tế, chăm sóc, khám chữa bệnh BHYT, nhất là cấp đầy đủ, kịp thời thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.Bộ phận “một cửa” Bảo hiểm xã hội huyện Thuận Châu làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT cho trẻ em.

 

Trẻ em dưới 6 tuổi là đối tượng được Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí bằng nguồn ngân sách (khoản 7 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP). Khi đi khám, chữa bệnh, trẻ em dưới 6 tuổi được hưởng: 100% chi phí và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật nếu đúng tuyến; 40% chi phí điều trị nội trú nếu trái tuyến trung ương; 60% chi phí điều trị nội trú nếu trái tuyến tỉnh; 100% chi phí nếu khám, chữa bệnh trái tuyến huyện.


Đa số việc hỗ trợ mua thẻ BHYT nói chung và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi được thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên, ở một số nơi chưa làm tốt công tác rà soát, cập nhật thông tin của đối tượng dẫn đến việc cấp thẻ BHYT còn sai thông tin, trùng thẻ. Mặt khác, nạn tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn nên ảnh hưởng đến việc không khai sinh cho trẻ mới sinh, trẻ dưới 6 tuổi cũng không được cấp thẻ BHYT kịp thời, chỉ khi bị ốm đau phải đến cơ sở y tế mới đề nghị cấp thẻ BHYT hoặc chỉ dùng giấy khai sinh đi khám chữa bệnh, gặp khó khăn trong việc giải quyết thủ tục hành chính và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.


Để tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện BHYT; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về lợi ích cũng như nắm rõ các quy trình thủ tục khi tham gia BHYT. Bảo hiểm xã hội tỉnh tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí duy trì thông tin BHYT, BHXH trên các chuyên mục; từ năm 2018 đến nay, đã đăng hơn 1.309 tin, bài và trả lời câu hỏi của bạn đọc trên Website Bảo hiểm xã hội tỉnh; tổ chức 412 cuộc tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại tổ, bản, tiểu khu; treo băng rôn khẩu hiệu tại các nhà trường, nhà văn hóa, đường phố; cấp phát 504.700 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về BHYT...


Để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thanh toán chi trả chế độ cho đối tượng này, Bảo hiểm xã hội tỉnh tích cực phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương trong việc cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi theo đúng quy trình và kịp thời khi đăng ký khai sinh. Trước tháng 5/2020, thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh tập huấn cho UBND các xã trên địa bàn tỉnh về việc liên thông cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, đồng thời ban hành công văn hướng dẫn quy trình cấp thẻ cho trẻ em dưới 6 tuổi gửi các sở ngành, UBND các huyện, UBND các xã để thống nhất thực hiện. Từ tháng 5/2020, thực hiện việc liên thông dữ liệu khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi với ngành Tư pháp, tạo thuận lợi, nhanh chóng cấp thẻ BHYT luôn trong ngày, sau khi công chức tư pháp xã cấp giấy khai sinh thì tích chuyển liên thông với phần mềm quản lý của ngành BHXH và được cấp thẻ BHYT. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở Tư pháp đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tư pháp thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh. Để triển khai đồng bộ, có hiệu quả việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính giữa 2 ngành đã ký quy chế phối hợp thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Sơn La gửi UBND các địa phương để triển khai thực hiện.


Với sự vào cuộc tích cực của Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ngành, các địa phương, từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã cấp 434.654 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Cơ quan Bảo hiểm xã hội của tỉnh luôn kịp thời đổi thẻ do hỏng, thay đổi thông tin, thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu cho các đối tượng. Công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh BHYT nói chung và cho trẻ em ngày càng được quan tâm, chất lượng y tế ngày càng được nâng lên, từ năm 2018 đến nay đã có 418.704 lượt trẻ em được khám chữa bệnh BHYT, với tổng số tiền chí phí 236,4 tỷ đồng.

Tìm kiếm theo ngày