Cao hơn một mức, nhanh hơn một bước phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 21 tháng 02 năm 2021

Thường trực Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 278-CV/TU về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.Người dân khai báo y tế tại Chốt Kiểm soát liên ngành của tỉnh thuộc huyện Vân Hồ 


Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần chủ động “cao hơn một mức, nhanh hơn một bước; tuân thủ nguyên tắc "5K" của Bộ Y tế, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang không ra ngoài tỉnh khi không có việc thực sự cần thiết; trường hợp cần thiết phải ra ngoài tỉnh, phải được sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp quản lý cán bộ; người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị.


Bên cạnh đó, tái lập và duy trì hiệu quả các trạm kiểm soát liên ngành của tỉnh, kiểm soát chặt chẽ số người, phương tiện vào địa bàn. Thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, kiểm soát, giám sát tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới. Chuẩn bị các điều kiện, nguồn lực sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh theo từng cấp độ, không để xảy ra tình trạng thiếu, khan hiếm khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch bệnh.


 

Đo thân nhiệt cho trường hợp vào địa bàn tỉnh tại Chốt kiểm soát liên ngành của tỉnh tại huyện Vân Hồ 


Tăng cường quản lý học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, gia đình, địa phương; có phương án giảng dạy, học tập phù hợp, đảm bảo chất lượng, an toàn. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục nắm tình hình, kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng, chống dịch gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương...

Tìm kiếm theo ngày