CẢNH GIÁC VỚI CHIÊU TRÒ XUYÊN TẠC VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC BẦU CỬ

Ngày 06 tháng 04 năm 2021

Còn hơn một tháng nữa là tới kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Các địa phương, các cơ quan chức năng đang khẩn trương chuẩn bị những công việc cần thiết để kỳ bầu cử được thành công, đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị gia tăng tiến hành nhiều hoạt động chống phá bầu cử. Những thủ đoạn chống phá không mới, nó lặp đi lặp lại mỗi khi nước ta tiến hành bầu cử, nhưng cực kỳ nguy hại khi xuyên tạc vai trò của Đảng, chia rẽ mối đoàn kết toàn dân tộc.


 Ảnh minh họa


Gần đây, diễn đàn của các tổ chức phản động Việt Tân, Việt Nam Thời Báo và một số cá nhân cơ hội chính trị dáo diết tận dụng tối đa mạng xã hội chống phá cuộc bầu cử. Một số trang báo BBC, VOA, RFI tổ chức tọa đàm bàn tròn, phỏng vấn những đối tượng chống đối xuyên tạc, đưa ra nhiều luận điệu không đúng, đòi hỏi phi lý trong việc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp… tấn công vào uy tín của Đảng dưới chiêu bài dân chủ.


Vẫn là những “bài cũ”, chúng rêu rao luận điệu rằng, cơ quan quyền lực cao nhất đại diện cho người dân ở trung ương là Quốc hội, ở địa phương là HĐND nhưng lại do “Đảng cử, dân bầu”, người dân không được trực tiếp cử người ra ứng cử, không được bầu ra đại diện của mình. Các thế lực thù địch còn cho rằng, chỉ những người được Đảng giới thiệu mới thắng cử, những người ngoài Đảng, tự ứng cử thì trước sau cũng trượt. Việc tổ chức hiệp thương lòng vòng là để che mắt dư luận, để Đảng loại những người không theo Đảng. Ngang ngược hơn, chúng còn đưa ra cái gọi là “bản kiến nghị”, “thỉnh nguyện thư”, kêu gọi phải để các ứng cử viên tự do tranh cử mà không cần phải trải qua hiệp thương, hay cơ quan, tổ chức của Đảng giới thiệu.


Những kẻ chống đối đưa ra luận điệu không thể có cuộc bầu cử dân chủ khi mà Đảng Cộng sản lãnh đạo cuộc bầu cử. Nhưng, chúng cố lờ đi, rằng, Hiến pháp là văn bản pháp luật cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hiến định: "Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc". Đương nhiên, Đảng lãnh đạo nhà nước để thực hiện quyền lực của nhân dân thông qua Quốc hội. Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, mà Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, vì vậy Đảng lãnh đạo để phát huy quyền làm chủ của nhân dân là hoàn toàn đúng đắn. Nếu không có vai trò lãnh đạo của Đảng, không có nghị quyết của Quốc hội lãnh đạo cuộc bầu cử, thì cuộc bầu cử sẽ biến thành cái chợ, nơi mua - bán, như thế không thể có được những đại biểu ưu tú, không thể vì lợi ích nhân dân. Chưa nói đến, việc Đảng giới thiệu, nhưng lựa chọn cuối cùng là của toàn dân, nếu người dân không chọn, ai trở thành được đại biểu Quốc hội hay HĐND? Chỉ có thể khẳng định rằng, Đảng ta với uy tín, vị thế của mình, với sự sáng suốt, sàng lọc chặt chẽ nhân sự, nên tỷ lệ đại biểu do Đảng giới thiệu trúng cử rất cao, đó là lẽ đương nhiên.


Cả lý luận và thực tiễn phải khẳng định rằng, Đảng lãnh đạo công tác bầu cử là cơ sở quan trọng để thống nhất trong công tác bầu cử, để mục tiêu cao nhất là lựa chọn được người xứng đáng có điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, đảm bảo làm tốt vai trò đại điện cho nhân dân trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội và HĐND các cấp.


Người dân luôn đủ sáng suốt để biết được rằng ai xứng đáng, ai đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm người đại diện cho mình. Họ biết rõ ai đó muốn vào Quốc hội và HĐND nhằm mục đích gì, mang lại lợi ích gì cho đồng bào, nên lựa chọn của nhân dân luôn chính xác. Các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bịa đặt, đòi hỏi phi lý của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng cần được nhận diện chính xác. Mỗi cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân cần nhận thức đúng, tỉnh táo, tránh bị lợi dụng hoặc mắc mưu những đối tượng xấu đi ngược lại lợi ích của nhân dân, đất nước.

Tìm kiếm theo ngày