Cán bộ Agribank giỏi việc nước, đảm việc nhà

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

Đó là chị Cầm Nguyệt Anh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Hội Sở Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La (trong ảnh). Với nhiều năm kinh nghiệm, được phân công phụ trách công tác thi đua khen thưởng toàn Chi nhánh và các mảng nghiệp vụ: Tài chính, kế toán ngân quỹ, dịch vụ & marketing... ở cương vị công tác nào, chị cũng luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Chị Cầm Nguyệt Anh, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La.

             

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chị Cầm Nguyệt Anh thường xuyên nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của ngành về chính sách tín dụng để vận dụng vào thực tế phù hợp với địa phương, đặc điểm của đơn vị; tham mưu xây dựng các quy chế, quy định để điều hành hiệu quả; xây dựng chiến lược kinh doanh hằng năm, thực hiện giao và điều hành kế hoạch linh hoạt và phù hợp. Kịp thời tham mưu, chỉ đạo ban hành các quy định, văn bản hướng dẫn đối với nghiệp vụ tài chính kế toán, ngân quỹ, dịch vụ... Thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị, nghiệp vụ được giao phụ trách nhằm phát hiện những tồn tại, yếu kém để có các giải pháp khắc phục hiệu quả... Đồng thời, tích cực tham mưu cho Ban Giám đốc phát động các phong trào thi đua gắn với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn. Đặc biệt năm 2018, chị Cầm Nguyệt Anh làm chủ nhiệm nhóm nghiên cứu đề tài “Quản lý hồ sơ tài liệu chứng từ bằng phần mềm lưu trữ” và được Hội đồng khoa học của Agribank tỉnh Sơn La trao thưởng. Đây là phần mềm quản lý, lưu trữ chứng từ bài bản, khoa học, giảm áp lực công việc cho cán bộ và nâng cao năng suất lao động.

             

Chị Cầm Nguyệt Anh chia sẻ: Xuất phát từ lòng yêu ngành, yêu nghề, tôi làm việc với tất cả tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm, tích cực tham mưu cho Ban Giám đốc lãnh đạo xây dựng và triển khai các giải pháp đối với mảng nghiệp vụ được giao phụ trách và đồng hành cùng người lao động đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

             

Những việc làm của chị Cầm Nguyệt Anh đã đóng góp chung vào kết quả hoạt động 5 năm (2015-2019) của Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La. Tính đến hết năm 2019, tổng huy động vốn toàn Chi nhánh đạt 7.820 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch; tốc độ tăng trưởng hằng năm từ 8-10%. Tổng dư nợ cho vay đạt 15.530 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch do Agribank giao; tốc độ tăng trưởng hằng năm từ 12-14%. Thu 72 tỷ đồng tiền dịch vụ, đạt 106% kế hoạch; tốc độ tăng trưởng hằng năm từ 15-17%. Doanh thu bảo hiểm ABIC đạt 54 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2018. Đảm bảo thu nhập cho người lao động năm sau cao hơn năm trước. Thị phần về dư nợ, huy động nguồn vốn chiếm 40-42% tổng dư nợ, huy động vốn của các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, Chi nhánh đều được công nhận Tập thể lao động xuất sắc; hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh; đơn vị trong sạch, vững mạnh xuất sắc; được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và UBND tỉnh Sơn La; được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen về thành tích thi đua trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020. Năm 2019, Chi nhánh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

             

Bên cạnh đó, với cương vị là Chủ tịch Công đoàn cơ sở Thành viên Hội sở, chị Cầm Nguyệt Anh luôn làm tốt vai trò đại diện cho tập thể người lao động của đơn vị, thường xuyên bàn bạc và thống nhất với người sử dụng lao động quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; xây dựng và duy trì nếp sống văn hóa nơi công sở; tạo động lực cho đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

             

Với những thành tích đạt được, chị Cầm Nguyệt Anh được Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La tặng Bằng khen “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2015-2019); Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen về thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019.

Tìm kiếm theo ngày