Cải cách hành chính phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp

Ngày 02 tháng 03 năm 2022

Năm 2021, Sở Giao thông Vận tải là đơn vị đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính khối các sở, ngành cấp tỉnh của Sơn La, khẳng định sự quyết liệt, đột phá trong công tác cải cách hành chính, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.


 

Người dân làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe ở bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Điểm nổi bật trong công tác CCHC trong năm 2021 của Sở là đảm bảo 100% các thủ tục hành chính đủ điều kiện được rút ngắn thời gian so với quy định từ 10%-33,3%; 100% các thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ giải quyết quá hạn; hoàn thành việc nâng cấp các dịch vụ công đủ điều kiện lên mức độ 3, 4 phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Ông Đào Tài Tuệ, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, cho biết: Sở triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch CCHC, nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI; ứng dụng công nghệ thông tin. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao, quyết tâm nỗ lực, phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch CCHC của tỉnh.


Hiện nay, 100% các thủ tục hành chính được công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, phần mềm một cửa giải quyết thủ tục hành chính, Cổng thông tin Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở; thực hiện nghiêm quy định về niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông - Vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và tại trụ sở của cơ quan, đơn vị. Năm 2021, đã có 107 thủ tục hành chính đã cập nhật, công khai; 6 thủ tục hành chính mức độ 3 được cập nhật trên cổng thông tin của tỉnh và Tổng cục đường bộ Việt Nam; đã cập nhật 14 thủ tục hành chính mức độ 4 trên cổng thông tin của tỉnh và 9 thủ tục hành chính trên cổng thông tin của Bộ Giao thông Vận tải.


Hiện, Sở GTVT đang xây dựng, nâng cấp 3 dịch vụ công mức độ 4, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Sở đã rà soát, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết đối với 422 thủ tục hành chính gồm các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông Vận tải và các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giao thông Vận tải ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã... nhằm kịp thời phục vụ nhu cầu tra cứu của cá nhân, tổ chức. Ngoài ra, ngành còn công khai số điện thoại đường dây nóng của các bộ phận chuyên môn để kịp thời tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, thắc mắc của tổ chức, cá nhân; rà soát các thủ tục hành chính để phát hiện những nội dung không còn phù hợp, những thủ tục gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân để đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp trên giải quyết.


Chị Trần Tuyết Nhung, công chức của Sở Giao thông Vận tải, tại bộ phận một cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cho biết: Mỗi ngày, tôi tiếp nhận khoảng 40 lượt công dân chủ yếu đến làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe các hạng. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi đối với người dân ở xa, chúng tôi đã phối hợp với Bưu điện tỉnh để tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe và trả tận tay người dân.


Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng được quan tâm thực hiện. Sở đã chỉ đạo rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp bổ sung cán bộ, công chức, viên chức các phòng, đơn vị đảm bảo theo vị trí việc làm và cơ cấu ngạch để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, công chức của Sở có tinh thần trách nhiệm, năng động, kỷ cương và kinh nghiệm công tác, có thái độ đúng mực... Qua đó, đã tạo được ấn tượng tốt, gần gũi, thân thiện đối với người dân, doanh nghiệp khi giao dịch hành chính.


Anh Phan Thanh Hà, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, chia sẻ: Trước đây, khi làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe, tôi phải đến Sở Giao thông Vận tải cách nhà gần 100km. Nhưng bây giờ chỉ cần đến Bưu điện huyện là mọi thủ tục sẽ hoàn tất nhanh chóng. Chúng tôi thấy rất thuận tiện và tiết kiệm nhiều chi phí cho người dân.


Năm 2021, Sở GTVT đã hoàn thành 75/75 nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC của tỉnh; hoàn thành 49/49 nhiệm vụ của ngành. Năm 2022, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác CCHC; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác CCHC; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý nhà nước, nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của người dân, doanh nghiệp... góp phần xây dựng chính quyền điện tử.

Tìm kiếm theo ngày