Các kiến nghị của cử tri đã được giải quyết dứt điểm

Ngày 10 tháng 09 năm 2020

Ngày 30 tháng 6 năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Nghị quyết số: 199/NQ-HĐND về việc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 13; việc thực hiện kết luận của Chủ tọa Kỳ họp về phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh khóa XIV. Các kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh phân công cho từng cơ quan, đơn vị có liên quan để nghiên cứu, xem xét, giải quyết và trả lời cử tri. Báo Sơn La tiếp tục đăng tải các kiến nghị của cử tri đã được các cấp, các ngành giải quyết dứt điểm, gồm các nội dung sau:

 

 

 

Cử tri xã Chiềng Sung (Mai Sơn) kiến nghị với Tổ đại biểu HĐND tỉnh

trước Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV.

Ảnh: PV

                 

Cử tri kiến nghị: Tỉnh Sơn La cần phối hợp với tỉnh Điện Biên tiến hành cắm mốc địa giới hành chính 364 giữa bản Huổi My xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La với bản Chua Ta A, B xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên theo kết quả hiệp thương được tổ chức tại tỉnh Điện Biên vào ngày 02-03/6/2018 để bà con nhân dân ổn định sản xuất, tránh xảy ra tranh chấp đất đai.

                 

UBND tỉnh trả lời: Ngày 13/3/2020, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Điện Biện các sở, ngành và UBND các huyện, các xã, bản có liên quan của 02 tỉnh Sơn La và Điện Biên tổ chức cắm mốc địa giới hành chính cấp tỉnh giữa xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La với xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên (mốc 2T.1) và đồng thời cắm 08 cọc bê tông trên đường địa giới hành chính tại khu vực này để nhân dân dễ nhận dạng đường địa giới hành chính.

                 

Cử tri kiến nghị: Hướng dẫn về việc giải quyết chế độ chính sách đối với chức danh Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên, Phó trưởng Công an xã và Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên việc bố trí và thực hiện chế độ chính sách đối với chức danh Ủy viên Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

                 

UBND tỉnh trả lời: Ngày 10/3/2020, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 449/SNV-XDCQ&CTTT hướng dẫn bổ sung một số nội dung liên quan đến Nghị quyết số 119/NQ-HĐND và Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh (trong đó đã hướng dẫn cụ thể các nội dung này).

                 

Cử tri kiến nghị: Tiếp tục tổ chức, kiểm tra đột xuất có đánh giá, kết luận đúng thực tế tình hình ô nhiễm môi trường của Công ty cổ phần chế biến nông sản BHL Sơn La và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vì, theo Kết luận số 181/KL-STNMT ngày 26/02/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tại thời điểm kiểm tra Nhà máy tinh bột sắn BHL đã giảm công suất làm việc xuống, làm cho tiếng ồn, khói, bụi, mùi hôi, thối giảm. Tuy nhiên, sau kiểm tra nhà máy lại hoạt động hết công suất dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, khói bụi lại tiếp tục diễn ra gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

                 

UBND tỉnh trả lời: Sở TNMT  đã chủ trì kiểm tra xác minh và có văn bản số 486/STNMT/QLMT ngày 04/3/2019 trả lời kiến nghị của nhân dân bản Mai Châu. Tháng 11/2019, Sở TNMT tiếp tục kiểm tra công tác bảo vệ môi trường Nhà máy tinh bột sắn BHL. Tháng 2/2020, đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì, tổ chức Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường Nhà máy tinh bột sắn BHL. Như vậy, công tác kiểm tra giám sát công tác bảo vệ môi trường được duy trì thường xuyên liên tục theo quy định.

                 

Cử tri kiến nghị: Sớm thanh toán hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án đường tỉnh lộ 114 đoạn suối Tre, Mường Bang, Mường Do cho nhân dân. Vì, hiện nay một số hộ gia đình trên địa bàn huyện Phù Yên nằm dọc tỉnh lộ 114 đã được Ban quản lý các công trình giao thông tỉnh đo đạc, kiểm đếm khối lượng công trình đã hoàn thành trên 90% kế hoạch nhưng chưa nhận được hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng.

                 

UBND tỉnh trả lời: Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh đã thực hiện xong việc chi trả số tiền bồi thường hỗ trợ GPMB cho các hộ dân trong tháng 11/2019.

 

Tìm kiếm theo ngày