Các ban HĐND tỉnh: Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 11 tháng 04 năm 2019

Ngày 11/4, đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; một số sở, ban ngành của tỉnh.Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIV.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào các tờ trình và dự thảo nghị quyết về Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Sơn La giai đoạn 2019 - 2020; quy định giá trị hỗ trợ tối đa đối với một số nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 2.446 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 32.779 tỷ đồng, trong đó số doanh nghiệp vừa và nhỏ là 2.386, chiếm 97,54% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đăng ký là 14.065 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2014 - 2018, có 1.232 doanh nghiệp mới thành lập, bằng 50% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đăng ký 12.544 tỷ đồng; hằng năm, các doanh nghiệp đã tạo việc làm mới cho hàng nghìn lao động và đóng góp tích cực cho ngân sách tỉnh. Mục tiêu của Đề án phấn đấu tốc độ phát triển doanh nghiệp mới hàng năm tăng từ 10% trở lên, trong giai đoạn 2019 - 2020 có 670 doanh nghiệp thành lập mới, đến hết năm 2020 toàn tỉnh có khoảng 2.500 doanh nghiệp; tạo cơ chế, chính sách thuận lợi để khuyến khích, thúc đẩy các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp và hoạt động theo quy định của pháp luật; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, góp phần đưa kinh tế tỉnh Sơn La phát triển nhanh, bền vững.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Long đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện, đảm bảo về thể thức, nội dung, thời gian trình Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIV.Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XIV.


Cùng ngày, đồng chí Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem xét và cho ý kiến vào các tờ trình và dự thảo nghị quyết về quy định chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao, thể thao quần chúng và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao do tỉnh Sơn La tổ chức; quy định mức chi tiếp khách nước ngoài; tổ chức hội nghị quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Thu Hương đề nghị các cơ quan tham mưu, soạn thảo văn bản tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa và bổ sung hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết để trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XIV.

Tìm kiếm theo ngày