Bưu điện tỉnh: Triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019

Ngày 20 tháng 12 năm 2018

Ngày 20/12, Bưu điện tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Hải Thanh, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh chuyển trao Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018 

của Bộ Thông tin và Truyền thông tặng tập thể Bưu điện tỉnh.


Năm 2018 là năm thứ 3 trong thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, cùng với các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh trên toàn mạng lưới, Bưu điện tỉnh Sơn La không ngừng nỗ lực phát triển kinh doanh, tạo bước đột phá phát triển các dịch vụ hành chính công; khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của mạng lưới trong việc tổ chức cung cấp dịch vụ tại thị trường nông thôn; duy trì và nâng cao hiệu quả 3 nhóm dịch vụ và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh mà Tổng Công ty giao, góp phần nâng tổng doanh thu năm 2018 trên 132 tỷ đồng, đạt 109% KH năm, tăng 23% so với thực hiện năm 2017... Năm qua, Bưu điện tỉnh nộp ngân sách 2 tỷ 967 triệu đồng; các chế độ thanh toán cho người lao động được thực hiện nhanh chóng, nghiêm túc, đúng quy định, thu nhập bình quân đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng, tăng 3% so với thực hiện năm 2017; tham gia đóng đầy đủ BHXH, BHYT cho người lao động với số tiền 3 tỷ 389 triệu đồng. Bám sát các mục tiêu chính của Tổng Công ty giao, năm 2019, Bưu điện tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng các dịch vụ, giữ vững chất lượng mạng lưới. Phấn đấu doanh thu đạt 172 tỷ đồng, tăng 30% so với thực hiện năm 2018, tăng 6% so với kế hoạch Tổng Công ty giao.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Hải Thanh, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Bưu điện tỉnh Sơn La đạt được trong năm 2018. Ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của đơn vị, đồng thời nêu định hướng làm cơ sở cho Bưu điện tỉnh thực hiện tốt hơn hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019, trong đó, tập trung phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp tục triển khai đạt hiệu quả cao Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; phối hợp với ngành BHXH thực hiện tốt việc chi trả lương hưu, chuyển phát hồ sơ, phối hợp thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2019-2020...


Nhân dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018 cho tập thể Bưu điện tỉnh Sơn La; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng Bằng khen cho 6 tập thể; BCH Công đoàn Tổng Công ty tặng giấy khen cho 3 tập thể; Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; BHXH tỉnh Sơn La tặng giấy khen cho 2 tập thể.

Tìm kiếm theo ngày